Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de nieuwe kerk van Vierakker. In de lente van 1882 mocht hij deze kerk, die in haar scheren eenvoud den bezoeker reeds aangreep, met den vollen bruidsdosch zien tooien door de milde gunst van Suideras’ tegenwoordige edelvrouwe en door de verheffende kunst van twee beroemde meesters uit Utrecht. De eerste, W. Mengelberg, verrijkte haar met twee als levende Heiligen-beelden en met »een prachtigen nieuwen kruisweg”; de andere, Chr. Lindsen ordende en vereenigde dat alles zoo met het geheel van den bouw, als met zijne onderdeelen en bracht door den tooi zijner heerlijke kleuren een schepping voort, welke in bekoorlijke harmonie den lof verkondigt van Hem, die daar met ons menschen gelieft te vertoeven. Het jaar was reeds aangevangen, dat op drievierden van zijn loop aan Wichmonds eersten pastoor den zilveren herderstaf zou brengen, toen de vrome priester »plotseling” uit dit leven werd opgeroepen in den nacht van 19 op 20 Januari 1895.

Hem volgde als tweede pastoor Christianus Wilhelmus Nieuveld, op 2 Aug. 1852 te Zutphen geboren, opgeleid te Sittard, Culenborg en Rijsenburg en tot priester gewijd op 15 Augustus 1875. Na als kapellaan te zijn werkzaam geweest in zijne geboortestad, daarna te Breukelen, Wijk bij Duurstede, Groenlo, in Sint Willibrord te Utrecht en in de kruiskerk te Zwolle, aanvaardde hij hier den herderstaf op 15 Februari 1895. De zoete Engel der verheffende muziek, zoo hoog bij hem in eere, blijve zijn trouwe geleider en hoeder in lengte van dagen, (f 29 Maart 1899.)

j. H. hofman;

Sluiten