Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Voerthusen als mede-erfgenaem ende kirckmeister ende Herman Wollert als een mede-kirckmeister der kircken van Wichtmonde, doen kont voer ons ende voer onze nakomelingen ende mede van weghen der gemeynre erfgenamen van Wichtmonde, dat wij om nutheit ende orbers wille der kircken van Wichtmonde voirs. in enen steden erffcoep vercoft hebben den eirbren heren Deken ende Capittel der kircken van Sente Walburgen toe Zutphen ende oeren nakomelingen der kircken landt van Wichtmonde geheiten Sente-Luy(d)gers-landt, gelegen in de kirspell van Wichtmonde in den ampte van Bromen, mitter eenre sijden aen des Papen weerdt ende mit der ander sijde aen Cortenoever, schietende mit den enen eynde aen Roeverssweerdt ende mit den anderen eynde aen den Hanck, mit eggen, mit eynden ende mit alle sijnen toebehoer; mede so gelaven wij voer ons en voer onse erven ende nakomelinge, ende mede van wegen der gemeynre erfgenamen van Wichtmonde voirs., den voirg. heren Deken ende Capittell voirs. ende oeren nakomelingen der voirs. erfnisse, geheiten Sente Luydgerslandt, te waren jaer ende dach, als erffcoeps recht is, ende allen hynder ende voerkomer aff te doen voer alle dieghene, die des ten rechte komen willen. Voert weer ’t saké, dat der segele, dezen brieff toegeschreven, ennich hier aen nyet gehangen en worde, off dat der segele hier aengehangen een off meer gequest off gebraken weer of worde, dat en sall dezen brieff nyet argeren, krencken noch viciëren, mer hij sall alhke waell wezen ende blijven in sijnre alinger volkomenre macht, gelijck off hij mit gueden gansen segelen volgesegelt weer ende gheen ander vitium, lack noch hyndernisse en hedde. Alle argelist, ferpell ende quaede

Sluiten