is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1901, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hollandsch: het moest toen nog wel eene halve eeuw duren, eer onze taal door enkele vooruitstrevenden fatsoenlijk genoeg geacht werd, om op papier of perkament gefixeerd te worden. Derhalve, de kroniekschrijver van 1477, die ons door het bewaren van de herinnering aan St. Maartens torenval ten zeerste verplicht heeft, had een Latijnsch bericht voor zich, dat denkelijk ongevmer aldus geluid heeft; »Anno MCCVIII in vigilia S. Nycolai turris S. Martini Trajecti collapsa est.” Men zal opmerken, dat het dus voor onzen naschrijver van 1477 onmogelijk moet geweest zijn na te gaan, of dc toren van den Dom, dan wel een toren van dit gebouw in 1208 was ingestort. En wij kunnen de verleiding nauwelijks weerstaan aan te nemen, dat do annalist van 1208 – met eene in die dagen (toen er zooveel meer conventie bij de schrijvers bestond dan thans) zéér gebruikelijke zinswending zal gezegd hebben : »turrisS. Martini collapsa est,” – waardoor de uitdrukking van zijn naschrijver »die oude toern S. Meerten” nóg bevredigender verklaard zou worden.

Doch hoe dit zij, wij verkeeren nog altijd in onzekerheid, of Adelbold’s Dom écn westtoren, dan wel, evenals alle vier de jongere kapittel- en abdijkerken, die zich in kruisvorm rondom hem verhieven, tivec torens gehad heeft. Met groote waarschijnlijkheid kan ik echter nu zeggen, dat het gebouw werkelijk twee torens gehad heeft; immers nadat in 1208 een toren van den Dom was ingestort, vernemen wij reeds in 1215, alsof er niets gebeurd is, weder van eene »area ecclesie S. Salvatoris pixta hirrim S. Marfinü i). Toen

b De Geer, Het oude Trecht. p. iii noot 2.