is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1901, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE LEESTAFEL

Blok, Dr. P. J. Verslag van onderzoekingen naar archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der Regeering ingesteld, (’s Gravenhage, W. P. van Stockum en Zoon iqoi.)

De belangrijkheid van dit verslag voor onze kerkgeschiedenis, waar het de onuitputtelijke Romeinsche archieven betreft, spreekt vanzelf en wordt ten overvloede nog bewezen in deze afl., door de lijst van documenten, welke dom Willibrord van Heteren hier pubhceert. Wie voortaan in een der archieven van Rome onderzoekingen wil doen omtrent de Nederlandsche kerkgeschiedenis, zal aan prof. Blok’s Verslag een onmisbaren en kostelijken gids hebben.

Bolland, G. J. P. J. De kerk van Utrecht. Een hoofdstuk uit de geschiedenis des vaderlands. (Leiden Adriani 1900.)

Deze „studie” verscheen eerst als breedvoerig opstel in het Tweetnaandelijksch Tijdschrift (Vlo Jaargang) en bedoelt een pleidooi voor de rechtmatigheid der aanspraken van de zich noemende Aartsbisschoppen van Utrecht en hun zoogenaamde kapittels tegenover Ronie’s geestelijk primaat. De objectieve trant van Bolland’s bewijsvoering en zijn wetenschappelijke onpartijdigheid, vooral waar het tegen „Rome” gaat, zijn meer dan voldoende ... berucht!

Brondgeest, Dr. P. Q. Bijdragen tot de Geschiedenis van het Gasthuis, het Klooster en de Balije van St. Catharina der Johanniter-ridders. en het Driekoningengasthuis te Utrecht. (Hilversum, Nonhebel en Co. 1901.)

Dit boek wil geen volledige geschiedenis zijn, maar een compilatie van hetgeen over bovengenoemde stichting uit gedrukte