is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1901, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eed voor Katholieken, 334.

Facultas binandi, 31.

Facultas concedendi licentiam

imprimendi libros, 360. Fratres RecoUecti, 347, 355.

Geestelijken, reguliere, 4. w.

Geestelijken, seculiere en reguliere, 336. vv.

Genezing van Anna Jans van Nikarke te Amersfoort, 74. vv.

Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, 427.

Gewetensvrijheid, 339.

Gomaristen, 339.

Graf in de Middeleeuwen, 118. V.

Groote Vergadering aO 1651, 432.

Haagpreeken, 431.

Heidelbergsche Catechismus, 340. Heiligen in de Middeleeuwen, Neerlandsche, 430.

Heiligenbakkerijen, 425. Heiligenbeelden, 379. w.

Herleving van het Katholicisme in Noord-Nederland, 427.

Hervorming, i. vv. 55. vv. 185. w. 233. vv. 284. w. 332 w. 426. w.

Holland en Turkije, 335.

Hoogeschool Katholieke te Utrecht, 430.

Hospitaal, 50.

Inquisitie, 426.

Jansenisten, 80. vv. 364, 368. 423-

Jezuïeten, 57 v. 84, 335. vv. Johannieters, 52. w.

Jubilé, 126, 338.

Kauunnikessen van Wiudesheim, 300. vv.

Kapelaans der Ambassadeurs, 363-

Kapittel ambten van het, 296. vv.

Karmelieten, 50. vv. 349. w.

Karmelieten, ongeschoeide, 347, 360.

Karthuizers, 411, 413, 416.

Kelkwijding, 338.

Kerkelijke gebruiken in 1569 en later, 379. w.

Kerkelijk goed koopen van ketters, 357.

Kerkelijke indeeling na 1559, 428.

Kerksieraden in de Middeleeuwen, 284. w. 377. w.

Klooster in de Middeleeuwen, inrichting van, 117, 140, 158, 162.

Kdopjes, 367. vv.

Koord van den H. Thomas, 342.

Kruis ter kerke dragen, 428.

Kunstwerk Middeleeuwsch (altaarstuk), 428.

liCgaten aan Missionarissen, 332. w. 368. w.

Leven van Johan Brinkerink, 431-

Leven van St. Lebninus, 429.

Leven van Nicolaas van Nieuwland, 425.