Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIOGRAPHIEËN

van beroemde mannen uit den Deventer-kring.

'Vervolg en slot van dl. XXVIIT, blz. 343.)

X.

JACOB VAN VIANEN.

Van here lacob van Vianen.

Dese guede here lacob, doe hij tot Here-Florenshuys quam, gaf hij hem tot soe groter strenicheit i) ende tot soe eersemer rijpheit, dattet wat bavenmate scheen te gaen. Stadelic plach hij sine sunden te bescreien. Op ene tijt dam hij opten salre om aldaer allen(e) te wesen, ende hij overdachte al sine gebreke ende screef sij in een tafel, omdat hij elck bijsunderlinge solde bescreien.

Dicwijle waert hij wederropen ende bestraffet van here Florens om sinre zwaerheit wille. Ende dat plach hij seer guetlike te nemen; ende mede toeslaende sechde hij, dat hij niet alte bescheiden en weer.

222r. (fol. 222'). Hij was soeseer beanxtet, dat hisommyge

1) gestrengheid; ijver, wakkerheid. Verg. Lübhen u. Walther, Mnd. Handu'örterb.: strengicheit (strenicheit, strenkheit), Strenge;

als Titel.

archief XXIX.

I

Sluiten