Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DOMINICANEN-STATIE TE TIEL

Wanneer wij naar den oorsprong zoeken der betrekking tusschen de Katholieken van Tiel en de zonen van den H. Dominions, dan moeten wij minstens vijf eeuwen opklimmen, tot het jaar i399> toen door Hertog Willem, heer van Gelder en Gulik, een klooster voor de Dominicanen gesticht w’crd buiten de muren van Tiel, te Westroyen, onder Zandwijk, waar zich eene kapel bevond, toegewijd aan de H. Moeder Gods.

Het klooster, bestemd voor dertig religieuzen, leidde van den aanvang af, door den vroegtijdigen dood van den vorstelijken stichter in 1402, een kwijnend bestaan; daarbij was het arbeidsveld zoo beperkt, dat verschillende paters elders een breeder werkkring gingen zoeken. Deze omstandigheden brachten den prior, Joannes van Ghelcen op het denkbeeld, om het klooster, onder goedkeuring der kerkelijke en wereldlijke overheid, over te dragen aan de zusters Dominicanessen van Wijk-bij-Duurstede. Op Sint-Calixtusdag 1435 deden de nieuwe bewoonsters haar intrede, en den volgenden dag werden zij onder pauselijk slot gesteld. De voormalige prior werd de eerste biechtvader, en in dit ambt bijgestaan door P. Joannes Neck, die door zijn grooten invloed onder de voornaamste standen des lands veel bijdroeg tot den geestelijken en tijdelijken

Sluiten