Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reverendorum virorum dominorum Thetardi et Herderardi d) sacerdotum, et Siboldi laici, fratrum 4) Isti venerabiles fundatores Floridi-Campi tracti odore et fama religiosae vitaeClarae-Campensium, omnia sua relinquentes, se ipsos sua sponte sub suavi jugo Christi in Clarae-Campo submiserunt assignantes omnia sua bona tam mobilia quam immobilia in erectionem et constructionem novi mojiasterii, scilicet Floridi Campi, ad honorem Dei et animarum suarum salutem. [Peracto] itaque b) anno novitiatus anno nimirum MCXCII c) VIII d) Kalendas Augusti') reverendus dominus Gerbrandus, abbas secundus

dominorum Titarcli et Herdradi presbyterorum, Sibodi quoque laici fratrum. Isti venerandi tres fratres primi fimdatores Floridi Campi (alias 01de doester) attracti odore et fama religiosae vitaeClaricampensium, omnia sua relinquentes se ipsos sponte sub suavi iugo Christi submiserunt, assignantes tam mobilia sua, quam immobilia pro, erectione novi monasterii.

Igitur peracto noviciatus sul anno, anno videlicet Domini MCXCII ipso die Christinae virginis, venerabilis dominus Gerbrandus, abbas secundus Clari-

HS. F.G. a) Herdrardi. b~) Peracto itaque. – c) 1192. d)&. 1) Winsemius, p. loia, 145 a; Occo Scharl,, p. 103; F. Sjoerds,

Jaarb. 11, p. 421; Tegenw. Staat van Friesland T, p. 359; Oudh. en Gestichten I, p. 430, 11, p. 24 en Janauschek, p. 194 vernielden, dat de drie gebroeders te Wominels geboren waren. Opmerkelijk is echter dat èn Worp van Thabor èn Thomas van Groningen in zijne Kroniek de geboorteplaats onvermeld laten. Hieruit volgt, zooals wij in de Inleiding nader zullen aantoonen, dat de geboorteplaats der drie stichters niet in de oorspronkelijke bronnen, die zij gebruikt hebben, aangegeven was.

2) 25 Juli.

Sluiten