Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1888.

Dit verschil, voor elk artikel in den toelichtenden staat verklaard, is toe te schrijven aan eene verhooging van:

Art. 45. Traktementen enz. van inspecteurs, met ƒ 400,00 Art. 52. Bezoldiging van loodspersoneel, „ 1 808,00 Art. 57. Kosten der betonning, bebakening enz., f/ 4 400,00 Art. 60. Bezoldiging van het personeel der verlichting, met 1 050,00

Art. 61a. Verlichting van den Beneden-Eems, met 56 471,00 Art. 62. Kosten der bemanning van het opnemingsvaartuig, met 2 866,655

Art. 63. Kosten der hydrographie, met .... 2 000,00

Totaal meer ƒ 68 995,665

waartegenover eene vermindering van:

Art. 46. Aanbouw, herstelling, enz. van transportvaartuigen, met ƒ 20 000,00

Art. 48. Bureel- en lokaalbehoeften,

met 1 000,00

Art. 50. Traktementen van de beambten van het loodswezen, met .... 1 840,00

Art. 51. Belooning van seheepsdiep-

gangmeters, met 1 000,00

Art. 53. Uitmonstering van het loodspersoneel, met 100,00

Art. 54. Aanbouw, herstelling, enz.

van loodsvaartuigen, met 26 500,00

Art. 56. Aanbouw, herstelling, enz.

van loodsgebouwen, met 2 000,00

Art. 58. Personeel betonningsmagazijn

te Enkhuizen, met 2 000,00

Art. 59. Materieel betonningsmagazijn

te Enkhuizen, met 5 000,00

Art. 61. Kosten der verlichting, met 5 610,00

Totaal minder . 65 050,00 Blijft meer . . f 3 945,665 Loodswezen.

De loodslokalen in het gebouw voor algemeenen dienst op de Handelskade te Amsterdam werden in den loop van het jaar 1886 in gebruik genomen.

De inspecteur van het 3de district werd van Willemsoord naar Amsterdam overgeplaatst.

Het bij genoemde lokalen gebouwde magazijn is voltooid en in dienst gesteld,

Sluiten