Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40"

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1888.

gaan, terwijl bovendien aan Pruisen zal moeten worden uitgekeerd de som van 41 390 R. M., overeenkomende met ongeveer ƒ 24 834.

De nieuwe inrichting van de lokalen voor den semaphoredienst te IJmuiden is gereed gekomen.

De bouw der lichtwachterswoningen, waarvan twee op Schiermonnikoog, twee op Ameland en een op Texel, de plaatsing van den houten lichtopstand met hijschlantaren voor het Schuitengat bij Terschelling en die van een stoommisthoorn te Vlissingen, waarvoor gelden bij de begrooting voor 1887 zijn toegestaan, zijn onderhanden genomen.

Op deze begrooting worden, behalve de hooger genoemde gelden voor de Eemsverlichting, alsnog aangevraagd gelden voor de plaatsing van een stoommisthoorn met gebouw aan den Hoek van Holland, ten gerieve van de zeer belangrijke scheepvaart aldaar; voor het maken van eene gasverlichting op de N.O.punt van Rozenburg, die op den duur beter en met minder kosten in de behoefte zal voorzien dan de tegenwoordige petroleumverlichting; voor het maken van een nieuwen ijzeren lichtopstand aan het Zijpe, ter vervanging van den bestaanden opstand, die onbruikbaar wordt; voor de aanschaffing van drie pressurelampen ten behoeve der verlichting op Noord-Schouwen, alwaar alsdan ook, evenals bij de andere verlichtingen, petroleum zal kunnen worden gebrand; voor den bouw van vier lichtwachterswoningen, waarvan twee te Goedereede en twee te Kijkduin, ten behoeve van de kustwacht; ten slotte voor het maken van een brandput ten dienste der gebouwen van de verlichting op Terschelling, waarvan de behoefte is gebleken.

De in de Memorie van Toelichting der vorige begrooting vermelde samenstelling van een ijzeren lichttoren en lichttoestel^ der 4e grootte voor het koraalrif den Bril en van een soortgelijken lichttoren met fundeering en lichttoestel der 2e grootte voor het eiland Sapoedi, benevens de bouw van een nieuw lichtschip voor Suriname zijn gereed gekomen. Voorts zijn, eveneens door tusschenkomst van het Departement van Marine, ten behoeve van en voor rekening van den dienst der betonning in Oost-Indië, aangemaakt en afgeleverd 100 stuks ijzeren bakentonnen.

Thans is weder onderhanden genomen de bouw van een ijzeren lichttoren met fundeering en lichttoestel der le grootte voor rekening van en bestemd voor den dienst der kustverlichting in OostIndië.

Hydrographie.

Sedert 1 Juli 1886 zijn in druk gegeven eene nieuwe kaart van de Eierlandsche gronden, eene verbeterde kaart van de Schelde, van Vlissingen tot Antwerpen, eene verbeterde kaart van de haven van IJmuiden, eene nieuwe beschrijving van de zeegaten van Goereê en Maas en van Brouwershaven, Veere en Zierikzee, en eene

Sluiten