Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

18

Celeritas-N.O.A.D.

Te ongeveer 2 uur stelden beide elftallen zich op. N.O.A.D. miste 3 spelers n.1. Butner, Kooremana en Cojut en verscheen bovendien met slechts 10 spelers. Celeritas daarentegen woa onmnlndt fin verscheen met een nieuwen

doel verdediger, daar v. d. Broek naar Londen vertrokken is. 't Eerste kwartier was N.O.A.D.

al rln voorhoede eaf mooi en vlug

samenspel te zien, O kon echter maar niet op dreef komen, 't gevolg bleef dan ook niet uit: wn A n met 1—ft door bemiddeling

van'de Neve. Nauwelijks trapte C. uit of de

bordjes waren verhangen de half backs werkten „1. mn^on en hierdoor eresteund kwam O's

lUO JJUM' WM ~~ O

voorhoede ook in conditie 't spel was weliswaar „aar wlnir en vernlaatste zich snel doch C. be¬

hield rln overhand. Ruffelse Sr. maakte voor

n UYI A D hee-int weer op te zetten.

Woa onnfi (mannende striid beide partijen

gaan tegen elkaar op. Vooral het duo Overman de Neve laat heel mooi samenspel zien. N. N. otoo* <».i<w da hal te bemachtigen en scoort

van de halfback plaats. Hierdoor heeft C. de

leiding en weer, die ook tot balf time te beu^.-.ri,.,, Mo 1A minuten rust wordt de striid we¬

der voortgezet, 't Wordt nu een heen en weer trapAo Aonn halfback rdaats naar de andere

n.,^riODlb.ir,ri;a «nul wordt niet gezien. N.O.A.D.

scoort doch het doelpunt wordt wegens buiten spel ongeldig verklaart. Hierdoor in 't nauw gebracht, komt er weder nieuwe moed in O's gelederen. De voorhoede begint weder goed

werk te vertoonen (J. weet dan ook zyne voorsprong te vergrooten e'e'nmaal door Ruffelse Jr.

nr>. 4. en tevens de laatste door Lint-

ï—.,»■ «.-.tv.ool-t urnrdt. Zoo eindigde deze voor

fl ,nn zware wedstriid met 4—1 iu O' svoordeel.

Wat N Ö A.D. betreft keeper goed, backs vyitqlr halfh«n,k t&mtdiik en voorhoede goed

vooial het Duo de Neve en Overman boewei

loooiironnum^A uitstekend bewaakt werd. Bu O.

keeper tamelijk, backs goed, hairoacks uusiekend de kracht van het elftal, De voorhoede zou nog meer kunnen behalen indien er wat meer samengespeeld wordt vooral door den midden voor. De scheidsrechter was zeer goed vooral de buitenspel regels was hij goed machtig.

Sparta—Willem II.

Reeds om elf uur werd d-ze wedstrijd gespeeld, onder leiding v*n scheidsrechter de Vries, die ovrr 't algemeen t;oed vold e 1. Sparta had bh* gebrek aan spelers een treurig elftal en kt oeide naar verhouding. Willem II was compleet, hare achterhoede was goed, de rest presteerde niet veel, rust kwam met 0—0. Na de rust leek het wel een mierennest alles zat op Til^urgs doel en Spartas doelverdediger bleek wel overbodig daar geen enkele aanval meer op zijn heiligdom gedaan werd. Een ei kele keer weet Sparta te doelpunten doch volgens scheidsrechters verklaring stond dei speler buitenspel en was het punt dus ongeldig. Bij het einde was de stand onveranderd gebleven 0—0. Zondag trekt Sparta voor den beker naar H.B.S. II, we hopen op een succesje 1

Quick—Robur et Velocitas.

f\n\Ar nutvino 7nnr1acr "Robur et Velocitas uit

Apeldoorn. Onder hoede van scheidsrechter Leopold werd te twee uur begonnen. Van beide

kanten werd direct flink aangepaKi en reeus spoedig bleek, dat de partijen tegen elkaar

waren opgewassen, vooral net aeaiennu v»u beide partijen wist gevaar af te wenden. Zoo brak dan rust aan met een blanke score voor

beiden.

In de tweede spelperiode had Robur een weinig de overhand en brak dientengevolge

meer door. Uok de Amerstoorters aeaen vern»i,mJ..iio nn»iïiof«n nm te doelnunten. doch

Roburs poortwachter was uitmuntend en ver¬

dedigde nardnekkig zijn nemguuin. uugmiw

een kwartier vóór tijd viel icoour een corner ten deel. Zonder aangeraakt te zijn belandde

_ . . . i . 1 - } L L ~~ C

de bal m Quicks doel en ae scneiusrecuiei g»i goal. Vijf minuten later krijgen de Amers¬

foorters een penalty, die evenwel op mei» uitliep, daar de midden-voor het leder juist in de handen van den doelverdediger trapte.

De ontmoeting eindigde aus in eea ±—u overwinning van Robur.

Scheidsrechter Leopold sciieen nog niet zeer goed op de hoogte te zijn van strafschoppen,

want aan beide kanten negeerae nij enoiyn-o

penalties.

Quick protesteerde na afloop tegen het tegen haar toegekende doelpunt.

Wedstrijden.

Adelborsten—Cadetten.

Zondag had de traditioneele wedstrijd tusschen de Adelborsten-Voetbalclub Concordia en de Cadetten F.C. uit Alkmaar plaats in den Helder. De Cadetten kwamen met eenige invallers, de Adelborsten volledig in 't veld. De menschen der zee winnen den toss en spelen met wind en zon tegen.

Voor rust was de Adelborsten voorhoede lang niet op dreef, zonder samenspel en slecht schietend, dacht men niet ze te zien scoren, toch weet Fürstner eens deu bal in het net te doen belanden en met 1—0 gaat rust in. Na een korte pauze wordt weer begonnen: vliegensvlug gaat de voorhoede naar voren en no. 2 zit in 't net. De A ïelb. voorhoede komt meer en meer op dreef en zoo krijgen we nog uit een hoogst gelukkig schot van Fürstner en een zuiver schot van O. van den Branieier no. 3 en 4. Een voorzet van de rechterwing geeft Fürstner een dot van een kansje, Groothoff stopt den bal half, een scrimmage volgt en no. 5 is ter wereld, maar na een lange redeneering wordt door scheidsrechter v. d. Bergh „free-kick" toegekend voor de Cadetten.

Zoo eindigt deze wedstrijd met 4—0 voor de Adelborsten. Wat de spelers aangaat, waren Groothoff en Akkersdijk uitmuntend en Boers goed bij de Cadetten, terwijl de Adelborsten een puike achterhoede er op na hadden en.rn de voorlinie Fürstner en v. d. Brandeler „je menschen waren. De scheidsrechter was met

Sluiten