Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

HET SPORTBLAD.

Nederlandsche Voetbal-Beker. De loting voor de eerste ronde, te spelen op 5 November e.k. had den volgenden uitslag.

Scheidsrechters.

V.O.C. I-H.F.C. II te Rotterdam John Coueke.

Quick II 'Den Haag—Haarlem II te Den Haag M. Alberge.

Neptunus Rotterdam—Ajax

Amsterdam te Rotterdam Oh. Prins.

P.W. II—Saturnus Rotterdam te Enschede A. ten Oever.

Sparta II Rotterdam—Zaanl.

V.V. te Rotterdam H. J. J. Krone.

Achilles Rotterdam—Rapidi-

tas I te Rotterdam L. Moonen.

Voorwaarts Den Haag—

H.B.S. II te Den Haag L. Spier.

Be-Quick Groningen—

Willem II te Tilburg J. J. Herman.

Vitesse II—Celeritas II te

Arnhem A. W. A. Jacometti.

Oranje Nassau—Allen Weerbaar II te Almelo F. W. N. Hugenholtz.

Concordia—V.O.C. II te

Delft C. D. H. Dyxhoorn.

Rapiditas II—Eendracht maakt Macht Vlissingen

te Rotterdam W. J. M. Raasveldt.

Quick Amersf.—Sparta Breda

te Amersfoort H. J. Makkink.

V.V.V. A'dam-P.W. I te

Amsterdam. F. Stempel.

Excelsior R'dam.—Quick Amsterdam te Rotterdam J. H. van Milligen.

Z.V.V. Zwolle-N.O.A.D.

Breda te Zwolle H. J. Oosterveen.

Allen Weerbaar I Bussum—

D.F.C. II. te Bussum R. L. van Praag.

D.V.S. Rotterdam—Celeritas

I te Rotterdam H. A. Meerum Terwogt. A.F.C. A'dam—Neerlandia

te Amsterdam L. Binnendijk.

Volharding A'dam—Tuban-

tia, te Amsterdam J. E. Waterman.

Wilhelmina s'Bosch—R.A.P.

te 's Bosch M. Maurits.

V.V.A. A'dam-A.V.V. I

te Amsterdam. W. Eymers Jr.

TJ.V.V, te Utrecht—A.V.V.

II te Utrecht. J. J. Boswijk. Adelborsten F. & H. C.

Willemsoord—Hercules

Enschede te Willemsoord A. de Haan Azn.

Wedstrijdprogramma. Door onvoorziene omstandigheden op 22 Oct. niet de beschikking over het speelterrein hebbende, diende R.A.P. te Amsterdam het verzoek in, den wedstrijd tegen Concordia niet te Amsterdam doch te Delft te mogen spelen, hetgeen met instemming der laatste werd toegestaan.

Daar er bij de vaststelling van het programma geen rekenisg mede werd gehouden, dat Velocitas te Breda slechts over een terrein te beschikken heeft, werd met instemming van ANTONI te Oss besloten, den op 26 November vastgestelden wedstrijd voor Velocitas II uit te stellen tot nader aankondiging.

Ingevolge besluit eener algemeene vergadering is de vereeniging T.A.V.V. ontbonden.

De voor deze vereeniging vastgestelde wedstrijden vervallen dus. Het programma der betreffenden afdeeling zal hierdoor eenige wijziging ondergaan, welke in het eerstvolgend O.O. zal worden gepubliceerd.

Internationale wedstrijden. De Bestuurs Commissie verleende aan Sparta te Rotterdam toestemming tot het spelen van eene wedstrijd tegen de Union St. Gilloise van St. Gilles Bruxelles op 25 Dec. e.k.

Aanvragen tot ongeldigheidsverklaring van gespeelde wedstrijden. In verband met de in het vorige nummer in de opgave der opgelegde boeten gepubliceerde reglements overtredingen, kwamen de volgende verzoeken tot ongeldigheidsverklaring in: van Robur et Velocitas wegens overtreding Hercules (boete no. 38), van P.W. wegens overtreding Wilhelmina (boete no. 49), van V.O.C. wegers overtreding Victoria (boete no. 28) van Quick Amersfoort wegens overtreding Vitesse (boete do. 31) zood.at deze wedstrijden krachtens ari. 139 van het H.R. zullen moeten worden overgespeeld, behoudens gunstige Bestuursbeschikking op verzoeken om dispensatie van de opgelegde boeten, door de betrokken vereenigingen ingediend.

Clubcostuuins. Het Costuum der vereeniging Unitas te Rotterdam is als volgt veranderd: shirt half blauw, half zwart, zwarten broek, zwarte kousen, blauw zwart gestreepte omslagen.

Quick Kampen. Deze vereeniging zal voortaan in plaats van een witten, een zwarten broek dragen.

Goedgekeurd pseudoniem. Walter Scott voor een speler van Quick, Amersfoort.

Verandering van secretariaat. Z.A.C. te Zwolle. C. G. Kamerling, Voorstraat 36.

Adresverandering, J. A. W. Gratama, Amersfoort, 5e regiment, le Bataljon, 4e Compagnie Infanterie.

Verandering van speelterrein. Door onvoorziene omstandigheden was do vereeniging Voorwaarts in den Haag genoodzaakt, van terrein te veranderen, Zij speelt isu onder de gemeente Rijswijk, aan de Kerklaan tegenover de uitspanning Witsenburg. Het kleedtentje staat op het veld.

Consuls. Benoemd te Kampen, de heer O. Tulleken, hoofdconsul; Vlaardingen, W. Riedijk, Schoolstraat 11; Gouda, L. Keus Mzn.; Alkmaar, C de Vries, Choorstraat 30; Amsterdam, pl. v. H. D. Dade Hzn., bijpostkantoor Amstel, belast mei de keuring van de terreinen van: V.V.A. Holland, Neerlandia en Veni Vidi Vici.

Bedankt te Zwolle de heer H. S. Dengerink. Scheidsrechtcrseommissie. Namens de commisfcie verzoekt ondergeteekende een ieder bij eventueele op- en 'aanmerkingen over scheidsrechters en candidaat-scheidsrechters zich onmiddellijk te wenden tot de commissie, die zich steeds aanbevolen houdt voor alle inlichtingen betreffende de scheidsrechtersorganisatie. Bij voorkomende gevallen gelieve men zich tot nadere aankondiging te wenden tot het adres van ondergeteekende.

Heeren scheidsrechters gelieven bij eventueele verhindering op bepaalde Zondag den S.P. zoo spoedig mogelijk hiervan in kennis te stellen, opdat bij de maandelijksche aanstelling

Sluiten