Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET S P O

H.V.V. gaan spelen, terwijl waarschijnlijk Sol weer actief voetballer zal worden. Zijn knieblessuur is na een heel seizoen rust, uitstekend genezen en hij zelf acht zich best in staat weer mee te spelen.

Uit België.

De halfjaarlijksche algemeerie vergadering van de U.B.S S.A. had Zondag j 1. te Brussel plast?. Verschillende zeer belanrijke punten op de agenda staande was deze bijeenkomst al heel talrijk bezocht. Wij laten hier eenige dar voornaamste genomen besluiten volgen: Aangaande de schorsing v. d. Eijnde werd besloten het bestuur op te dragen te zien wat zij doen kunnen om deze straf te verlichten.

De balans over het jaar 1909 werd niet goedgekeurd en een commissie benoemd om die te onderzoeken.

Een nieuw artikel aan het reglement toegevoegd waarin bepaald wordt dat spelers slechts mogen spelen voor een club uit de stad en direct aangrenzende gemeenten, waar zij hun woonplaats gevestigd hebben. Verworpen werd een voorstel om in de eerste klasse, reserve en promotie af leeling het land in Oost en West te splitsen, met 68 tegen 49 stemmen 10 blancos.

Aan het reglement werd nog een nieuw artikel toegevoegd, bepalende dat indien een terrein niet de reglementaire afmetingen heeft, de match niet gespeeld zal worden en de punten voor de bezoekende club komen. De verschillende verkiezingen hadden het volgende resultaat:

De Voetbalcommissie werd in zijn geheel herkozen en is als volgt samengesteld :

A. Grand-Dalton, E. Bertholet, Ed. de Laveleye, F. A. Köaig, L Leroy, A. Desmedt, ( P. Grumeau, P. Bia, J. Brauburger.

Het Comité Centrale d'Arbitres werd als volgt samengesteld :

Wolters, Barette, H. Istace, Lsroy, F. A. König, Ledêae, Goosene, A. Friling, Snulsel.

De Elftal commissie werd herkozen als volgt: Cte. d'Oultremont, Convert en A. Friling.

Athleti ek

Nederlandsehe Athletiek Unie.

Bestuur:

W. C. Hartmann, le Voorzitter, Noordsingel 32, Botterdam.

A. J. Bronkhorst, 2e Voorzitter, Kruiskade 54, Botterdam.

G. A. Burger, secr.-penningm. Maaskade O.Z. 56b Botterdam.

D. J. Willink, 2e Secretaris, le Jan Steenstraat 76 II, Amsterdam.

G. Büff, Commissaris, Schoolstraat 32, Botterdam.

G. van 't Clooster, Commissaris, Park Maanen 127 Ede.

J. Hoogveld, Commissaris, Korenmarkt 25, Arnhem.

B T B L A D.

D. N. Braat, Commissaris, 2e Spechtstraat 4, Utrecht.

J. W F. v. d. Brenk, Commissaris. Brink, 37 A, Deventer.

Consuls:

D. J. de Vries, Hekelstraat 16, Alkmaar.

J. W. Meijer, N. Spiegelstraat 29, Amsterdam.

H. K. Vierkant, Breestraat 86, Leiden. E. de Herder, Zwolle.

L. J. de Vos, Paul Krugerstr. 11, Leeuwarden.

H. J. ter Mors, 1ste Hengelodwarsstraat 46, Enschede'.

N. J. W. B. Sikman, Kanaalstraat 11, Apeldoorn.

G. Prins, Nieuwstraat 7, Zutphen.

G. W. Hijnekamp, Hoogstraat A 94 Wageningen.

J. W. A. Schiefelbusch, Molenstraat 1, Teteringen bij Breda.

Voor aanvullingen of verbeteringen in bovenstaande opgaven, houdt ondergeteekende zich gaarne aanbevolen.

Aangesloten Vereenigingen en secretariaat:

B.A.V. „Pro Patria", Botterdam, J. E. Oostzee (tijdelijk), Boezemkade 26B, Botterdam.

Athl.- Scherm- en Turnvereeniging „Sandow" Breda, Chr- A. Loyens, Ginnikenstraat 64, Breda.

Dev. Athl. en Voetb. Vereeniging „Daventria", Deventer, J. W. F. v. d. Brenk, Brink 37A, Deventer.

A. G. en A. C „U.D.I.", Arnhem, A. C. L. Meyer Jr, Bodenburgstraat 88, Arnbem.

E. A.V. „D.W.V.", Botterdam, W. J. Kloek, Bergweg 132. Botterdam.

E.V.V. „Xerxes", Botterdam, E. A, J. M. Buys, Goudsche Singel 218, Botterdam.

B. A C „D.O.S.", Botterdam, A. Hüttoman, Lange Frankenstraat 26, Botterdam.

Haagsch Olympisch Comité, 's Gravenhage, Stedelijke Courant.

E A.C. „El Toro" Botterdam, F. van Kooten, Beverstraat 15, Botterdam.

A. A.V. „de Athleet", Apeldoorn, H. W. Malder, Zwolsche weg L 274, Apeldoorn.

H. V.V. 's Gravenhage, O C Nolet, Voltastraat 20, 's Gravenhage.

„Futura Nobis", 's Gravenhage, J. Stoop, Chr de Wetstraat 40, 's Gravenhage.

B. V.C. „U.S.C.", Botterdam, G. Scheepsma, Spoorsingel 61, Botterdam.

B.V. en A.V.„Sparta", Eotterdam,V.Hendriks, Oudendijk 226, Botterdam.

Boeten.

„El Toro", Botterdam, / 1.— 9de week.

Aangenomen nieuwe leden.

W. D. Gardenier, Agniesestraat 131b, B'dam. S. J. van Breemen, Schiekade 113b, „ J Ivens, Jonker Fransstraat „ G. Seegelken, Binnenweg 42b, „ N. Brettschneider, Linnaeusstraat 33, A'dam.

A. van Herwaarden, Vinkenstraat 81a, B'dam.

A. H. de Hoog, „ J. van Heusen, Gaffelstraat 90, „

B. J. Warnaar, „

Sluiten