Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Sportblad

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond.

Alle stukken de Redactie betreffende te zenden aan C. J. GROOTHOFF, Ceintuurbaan 298, Amsterdam Alleen stukken voor Administratie en Clubberichten te zenden aan C. J. GROOTHOFF,

p/a Redactie „de Telegraaf'.

Prijs p^f^IJfS^er post, Verschijnt DONDERDAGS, advertentiën :

t 3.—, bij vooruitbetaling. Het Prijs 1-6 rugels (met be-

abonnement kan -worden aan- . wiisnummer) f 1 50

gevangen den eersten van elke Onder redactie V<M '

maand, echter verbindend voor _ . _ _ ^ _t _ Elke regel meer f 0.20.

een geheel jaar. Q. |J. GROOTHOFF

A'zondenIjke nummers f 0.10. w ■wii »ww i i nwi i . Plaatsing 3/2 maal.

16" Jaargang AMSTERDAM, 19 Maart 1908. 12.

BONDSNIEUWS.

BESTUUR.

Jasper Warner, lsto Voorzitter, Zwolle.

C. A. W. Hirschman, 2« Voorzitter, Amstfr dam, P. C. Hooftstraat 19.

A. J. Bronkhorst, Kruiskade 52, Rotterdam J. J. van den Berg, Groote Houtstraat 178 Haarlem; M. de Boer, Korte Mare 24, Leirtea J- A. W. Gratama, Nassaustraat 6 Bbis Utrecht; P. A. de Haan, Eebuurt 24, Leeuw&r

oen; J. VV. Kips, Schiedam, en Tb. Portheinf Keizerstraat 28, Deveiter, Commissarissen.

Secretaris-Penningmeester: J. HYLKEWA, Bilderdljkkade 21a Amsterdam. Telefoonnummer 993. Telegram-Adres: Nedvoetbalbond, Amsterdam. Regleinents Commissie. De Secretaris-penfcingmeestster van den N.V.B. heeft de e» r, bekend te makeu dat b 'Veugt noemde commissie vergad. rt op Donderdag 19 Maart e.k. ia Hotel 1'alais Royal (bovenzaal) te Amsterdam.

Ongeldig verklaarde wedstrijden. Op 2 februari zou de wedstiijd A.V.V.-Amstbl plaais hebben die echter niet gespeelJ werd daar Let 'errein van A.V.V. niet in orde was. Mede in J'erband met di ze aangelegenheid werd A,V.V. Deboet mot ƒ 10 — terwijl de competitie een nedtiUüg van 5—0 noteerde. Het bestuur ^flzi de deze beslissing. De wedstrijd moet op ■^■•^ .V.'s terrein worden overgespeeld.

Uitslagen ran wedstrijden gespeeld op bondag 15 Maart 1908.

Proef wedstrijd Oost-West, te Enschede, 2—7. ~cheidsrechter J. J. Herman. Grensrechters A.

t!Q Oöver en A. M. Harterink.

H

A. de Haan Azn. A. J. Bronkhorst, R.

M. de Boer.

«lerculee—Ajax 3—2

^PartaS?—H VV 9 1 _a

£Jax—A.Weerb. 4—0 E. G. van Bisselick

•AP -V.O.C. 3-4 A. O Niepoort.

-.o.u—Veloc.2 1—3 «erc.E—Tubantia4—0 *wenthe—EVV. 1—3 VJuick 2-Eendr. 1-1

J. J. J. J.

J. Homoet.

J. Visser,

B. v.

d. Heide.

J. Boswijk.

Nummer 286

287

Frisia-W.V.V. 3—2 H. J. Oosterveen. E.M.M-Willem II 2-3 J. A. Vermeulen Neerl—VV.A 1—5 G. Mes. T.O.G.-R.A.P. 2 4-5 J. C. de Haan Holland—Swift 2—0 A J. Bronkhorst L Volhard 2—D.E.C. 1—1 K. Kooiman.

BOETEN. Twenthe Hengelo / 2 50, wegens niet op tijd voldoen van de declaratie van den heer J J. Visser met betrekking tot den wedstrijd tegen Robur et Vel<^citas

Herakles Almelo ƒ 2.50, wegens niet oo tijd voldoen van de declaratie van den heer J. J. Visser, betreftende den wedstrijd Tubanters tegen op 23 Februari.

Volharding, Amsterdam, ƒ2.50,

wegeus te laat voldoen van de declaratie des heeren tjpier met betrekking tot deu wedstrijd VolbardiDg 2—Bkuw Wit. Neptunus, ƒ 1.—, wegens niet op den vervaldag voldoen van het den N.V.B. verschuldigde. QnickjNijinegen, ƒ1—, wegens idem.

R.V.V., ƒ1.—, wegens idem. Twenthe, j 1. —, wegens idem. Velocitas, Breda, ƒ1.—, wegens idem.

D.O.S.B., ƒ 1 —} wegens niet op den vervaldag voldoen van boete nummer 273 (per 16 Maart). Quick, Nijmegen, ƒ 1.—, wegens idem boete 277 (per 16 Maart).

R.V.V., Roermond, ƒ1.—, wegens idem boete 278 (per 16 Maart).

Twenthe, ƒ 1.—, wegens idem boete 279 (per 16 Maart). H.V.V. ƒ5— Wegens te laat beginnen van 2e elftal tegen Spart» II,

288

289

290

291 292 293

294

295

296

297 298

Sluiten