Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Sportblad.

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond.

Alle stukken de Redactie betreffende te zenden aan C. J. GROOTHOFF, Ceintuurbaan 298, Amsterdam Alleen stukken voor Administratie en Clubberichten te zenden aan C. J. GROOTHOFF, p/a Redactie „de Telegraaf'.

ABONNEMENT:

Prijs per jaar, franco per post, f 3.—, bij vooruitbetaling. Het abonnement kan worden aangevangen den eersten van elke maand, echter verbindend voor een geheel jaar.

AfzonderMjke nummers f 0.10.

Verschijnt DONDERDAGS.

Onder redactie van

C. J. GROOTHOFF.

ADVERTENTIËN :

Prijs 1—6 regels (met bewijsnummer) f 1.50.

Elke regel meer f 0.20.

Plaatsing 3/2 maal.

16* Jaargang.

AMSTERDAM, 23 April 1908.

N\ 17.

BONDSNIEUWS.

BESTUUR. Jasper Warner, late Voorzitter, Zwolle. C. A. W. Hirschman, 2e Voorzitter, Amsterdam, P. C. Hoofcstraat 19.

A. J. Bronkhorst, Kruiskade 52, Rotterdam; J- J. van den Berg, Groote Houtstraat 178, Haarlem; M. de Boer, Korte Mare 24, Leiden, J. A. W. Gratama, Nassaustraat 6 Bbis, Utrecht; P. A. de Haan, Eebuurt 14, Leeuwarden ; J. W. Kips, Schiedam, en Tb. Portheine;' keizerstraat 28, Deventer, Commissarissen. Secretaris-Penningmeester: J. HYLKE1IA, Bilderdijkkade Sla Amsterdam. Telefoonnummer 993.

Telegram-Adres: Nedvoetbalbond, Amsterdam.

Ondergeteekenden leden der Kascommiseie V&n den Nederlandschen Voetbalbond verklaren bierdoor dat zij in opdracht van het H. R. den ^ April 1908 een bezoek hadden gebracht aan W bureau van den Nederlandschen Voetbalbond, waar de administratie, voor zooverre {Jjogelijk, werd nagezien en in orde bavonderj. Tevens werd inzage genomen van schriftelijke Verklaringen van de bestuurscommissie, waarbij ^ kennen werd gegeven, dat het beheer van 'W S. P. tot in de kleinste bijzonderheden gecontroleerd was geworden en alle betreffende °edragen dien overeenkomstig van fiat voorin zijn. De Kas Commissie

A. J. Bronkhorst (Voorz.) H. D. Isbrücker C. J. Kraak Amsterdam, April 1908. , Noord-Zuidwedstrijd. De Secretaris-Penningmeester heeft de eer, mede te deelen dat Je Noord-Zuidwedstrijd op Zondag 3 Mei te ^eeuwarden zal plaats hebben op het terrein t*6r vereeniging sldaar.

Uitslagen van wedsirijden, n gespeeld op Zondag 19 April. P-E.C.—Ajax II 0—5 gewonnen gegeven. «•A.P. 2-A.V.V. 0-5 „ »

Conc. 2—Hermes 2—2 K. Valken. Herakles— E.V.V. 1—0 7. Schuitemaker. L.V.V.—W.V.V. 1-2 C. W. Krings.

Kampioenswedstrijden. V.O.C.—Ajax (terrein H.B.S.) 3—1. Scheidsrechter John Coueke. Grensrechters H. J. J. Krone en H. Verbeek.

D. V.V.—V.V.A. (terrein U.V.V.) 0—0. Scheidsrechter L. Moonen. Grensrechters G. Mes en A. Romein.

Tubantia—Be Quick (terrein Robur) 2—1. Scheidsrechter A. van Omme. Grensrechters J. J. Homoet en J. J. Visser.

Bekercompetie, gespeeld op Maandag 20 April. Vitesse—V.O.C. 2 (terrein Wilhelmina) 2—3. Scheidsrechter A. J. Bronkhorst. Grensrechters M de Boer en J. van der Marck.

WEDSTRIJDPROGRAMMA, 3 Mei. H.V.V.—Haarlem Sparta—Veiocitas.

Oostelijke tweede klasse B. 26 April.

E. V.V.—Twentbe A. van Omme.

Kampioens-, Promotie- en degradatiewedstrijden.Kampioenschap van Nederland.

3 Mei.

Quick Haag—U D. den Haag Kampioenschap Westelijke tweede klasse. 26 April.

Achilles—Ajax op terrein Ajax Leiden. Scheidsrechter J. Moorman. Grensrechters D. Schutte en H. N. Tetterode.

Promotie westelijke eerste klasse. 3 Mei.

Hercules—kampioen westelijke tweede klasse. 10 Mei.

Kampioen westelijke tweede klasse—Hercules. Kampioens comp. Westelijke derde klasse. 2S April.

V.V.A.—Alcmaria Victrix op terrein H.F.C. te Haarlem. Scheidsrechter W. Rauch Czn. Grensrechters K. Kooiman en J. Oudheusden. 3 Mei.

Haarlem 2—V.V.A. terrein nader op te geven.

Sluiten