Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6e JAARGANG

21 JUNI 1929

No. 25

DE CORINTHIAN

GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD VOOR AMATEURSPORT OFFICIÉÉL ORGAAN

van DE NEDERLANDSCHE CORINTHIANS, HET NED W^i^^ïïffl^G.Ï Haagsche.Noordwijksche, Rosendaelsche, Doornsche, «^^^^^S^^^ED. CRICKETBOND, club Voorne, hnghuizen, Domburg, „Toxandna , DEN N tU .5»™ . en H. M. LUGARD, Deventer

(Verschijnt iederen Vrijdag) . Onder Redactie van J. G. PATER, s.Gravennage, en tl.

L JLU»E a. D. MISPELBLOM ^j^^^j^p£^^ ^^gj^^^n^voo^ts'van*: ^^Mr^ ^a^n^d^r SWILDE^a^K. Y.J LOTSy!

Administratieadres SPAARNESTRAAT 4, Den Haag

Abonn. prijs binnenland f 5.- p. V> j*«

» » buitenland en Ned. Indië »*• » * *

Men verbindt zich voor een geheelen jaargang.

Red.-adres:J.A Brongers, Balistraat 40. Den Haag, Tel. 17908

Adres voor Abonnementen, Advertenties, Reclames enz. Spaarnestraat 4 » Tel. 72012 (3 lijnen) . Girorek. 20409 Advertentietarieven worden op aanvrage gaarne medegedeeld ===== Losse nummers f 0.25. ===

Van de Noordwijksche kampioenschappen.

|^4DFERTEEREN IN „DE CORINTHIAN" GEEFT SUCCËl\

Sluiten