Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELANGRIJKE ONDERWERPEN.

21

grond treden en de vreemdelingen het eerst in het oog vallen, zou men niet kunnen afleiden, dat er in de bewoners van het land der Rijzende Zon intellectueele krachten sluimerden, welke slechts wachtten op gunstige omstandigheden om zich te ontwikkelen tot daden. Toch is dit het geval, zooals de geschiedenis van den laatsten tijd leert. Zeker is er geen volk der aarde, dat in zoo weinige jaren alle phasen der beschavingsgeschiedenis heeft doorgemaakt als het Japansche, geen rijk, dat van een onbeduidende mogendheid.

waarop buiten de grenzen nauwelijks acht werd geslagen, in een halve eeuw zoo tot een staat van invloed is opgeklommen, waarmede rekening wordt gehouden in de Oostersche staatkunde, en waarvan de toekomst nog niet te voorzien valt.

Ongetwijfeld heeft men het Japansche volk te veel naar het uiterlijk beoordeeld, meent de heer Blink, en niet de latente kracht in aanmerking genomen, welke hier schuilt.

Sluiten