Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAR.

f

algeméén Verslag wegens den staat der maatschappij van weldadigheid en harer kolo-* nicn in iiet Noordelijk gedeelte des rijks,

GEDAAN door DE FERMANENTË kommissie , in DE VIJFDE AlGEMKENE VERGADERING der kommissie VAN WELDADIGHEID, gehouden in 's gra«

venhage, defi 22 Julij l822i Koninklijk Virst en Heer /

Mijne Heeren ! Leden der Kommisfie van Wetdd* digheidl

Het ftrekt Ulieder Permanente Kömmisfid tot éert bijzonder genoegen i Uwe Koninklijke Hoogheid eri verdere; Leden der Koffimisfie Van Weldadigheid, na ëelte bfa kans éénjarige afwezigheid j niét dézè vijfde algëiriëenë samenkomst te mógen geluk werilërien $ en bij dié gelegenheid aari Üh< éen öffilïandïg Verflag' té mogen voor-

BR star i I?22,- '&i Wh pp dfi.

Sluiten