Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VRIEND

DES

VADERLANDS.

t AANKONDIGINGEN en BEOORDEELINGEN.

Verhandeling over het toegangbaar maken van de Duinvalieijen langs de kust van Holland , door Mr. d. t. gevers, Kommies van Staat bij den Raad van State; met de gouden medaille , benevens eene buitengewone vereering bekroond en uitgegeven door de Maatfchappij ter bevordering van den Landbouw , te Amfterdam opgerigt. — Met een" Atlas, bejlaande uit tien kaarten. Te Amfterdam, bij lodewijk van es, 1826. 356 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is ƒ 22,50.

(Vervolg van N°. I, bl. 2.7.)

Gefchiktfie wijze van afwatering en toegang.

Het graven van vaarten tot midden in de DuinvaU leijen, komt den Heer gevers voor het gefchiktfte middel te zijn tot bereiking van dit doel.: — en dat welligt bij de Maatfchappij ook zoodanig denkbeeld heeft beftaan, fchijnt te kunnen worden afgeleid uit de bewoordingen der Prijsvraag, wanneer daarbij wordt vr. d, vad. D. I. H ver-

Sluiten