Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

OP DE HOOGTE, MAANDSCHRIFT VOOR DE HUISKAMER.

Vraagt steeds het beroemde Corset „Leotie",

nouvelle forme, droit devant met pattes en jarretelles,

licht fond ƒ 6.50, zwart fond ƒ 7.50. Van taille 46 tot 80 voorradig. Het eenige model dat de maag vrijlaat en de buik inhoudt.

A. LA TAILLE ÉLÉGANTE,

Corset-magazijn Halvemaansteeg 21/19, bij hetRembrandtplein,

AMSTERDAM.

Interc. Telefoon 3921 Speciaal atelier voor corsetten op maat, Gegarandeerde coupe zelfs ten opzichte van de moeielijkste figuren.

PASSALOH PAETEEEE.

STOOMKOKERS en HOOIKISTEN.

Bain Marie, vïschketels, Geëmail. Spaarfornuizen, Complete Keukenuitrustingen.HENRI BRUGMAN's KEUKEN. MAGAZIJN, ♦ ♦ HARTENSTRAAT 24. ♦ ♦

Cacao en ♦ ♦ ♦ ♦

♦ * ♦ Chocolade „P E T T E"

♦ o ♦ o firma o » o « J. PETTE Hz.

♦ WORMERVEER ♦

ASSMAN&C0.,

Zuiveraars, ook van Muizen,

Bloemgracht 31,

AMSTERDAM. Bekroond Wereldtentoonstelling 1895. Interc. Telefoon 4202.

Magazijn „DE SPONS"

N. Z. VOORBURGWAL 176,

hoek Mohteeg, AMSTERDAM.

VASI It I.J \ s MOSTERD

is sterk, lekker en duurzaam

UTRECHT, Nieuwe kade 12, 13.

Fabrikant: J. G. Portegies. Firma Van Rijn & Co.

Om met genot te toeren en uw zomertijd niet te laten voorbijgaan met gesukkel, behoeft U zich slechts een SWIFT-RIJWIEL aan te schaffen; dit is het resultaat van Jaren ondervinding.

Hoofdagent voor Nederland,

A. BERVELING,

Ceintuurbaan 418, Tel. 2595. AMSTERDAM.

HESSE's FOTO-

üitrustingen

reeds vanafyi.90. Prijscourant gratis Handleiding 15 Ct.

M. H.HESSE, AMSTERDAM.

N. Z. Voorburgwal 293v.

VAN BANNING's JAVA-CRËME |

^ <*> FIJNSTE DAMESLIKEUR «- &

Alom verkrijgbaar. !

M. Z. BOOLEMAN

Postzegelhandel

Opgericht 1887. AMSTERDAM.

Postzegels voor verzamelingen

Postzegel-Albums en Philatelistische Benoodigdheden.

Aankoop, Verkoop, Ruil, Kantoor: WARMOESSTRAAT 193.

MOLENAAR's KINDERMEEL

verwierf 3 Gouden Medailles, 1 Eerekruis, in October 1902, Eereprijs te Amsterdam op de Tentoonstelling van Gezondheidsleer en Hygiëne en Eereprijs te Gent, Maart 1903.

FABRIKANTEN

P. piiEJÏAflR & C°„

WESTZAAN.

Staat onder voortdurende contröle. Attesten ter inzage.

u 7°°nJ^t^^Ben of b« andere gelegenheden, geen beter GESCHENK denkbaar dan geschilderde Portretten m natuurgetrouwe olieverfkleuren

Peinture-BOGAERTS.

Vraagt prijscourant, die TJ gratis wordt toegezonden, bij onze AGENTEN of bij

H. BÖGAERTS & Co.,

BOXTEL.

Prijzen van af / 8.25 met lijst. P.8. Geen portretten mogen behouden worden die niet

vuiKomen oevredigen, zoowel wat gelijkenis als artistieke uitvoering betreft.

Sluiten