Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elk een fijne sfeer weten bloemen in onze hedendaagsche nuchtere omgeving te brengen, indien de liefde¬

volle hand der huisvrouw deze met smaak en verstand in een passende vaas heeft geschikt en op een juiste plaats in het vertrek heeft weten neer te zetten! Het is niet gemakkelijk, want iedere bloem eischt een bepaalde vaas en een bijzondere karakteristieke rangschikking, totdat het geheel een volmaakte compositie is geworden. Maar is deze harmonie eenmaal bereikt, dan gaat van haar een charmante en boeiende pracht uit, die wij juist in Holland zoo vaak ontmoeten en die in 't buitenland tot een zeldzaamheid behoort. Wij houden van bloemen en planten en hebben ook ongetwijfeld, mede tengevolge van een eeuwenlange cultuur op dit gebied een zeer ontwikkelde smaak. Jammer dat de foto's alleen maar zwart-wit zijn, anders zouden niet alleen de verschillende stofuitdrukkingen, maar vooral de aangename kleurtegenstellingen van bloem en achtergrond tot uiting komen. Mogen eenige foto's als goede voorbeelden dienst doen. In een interieur van den architect Grimmon vonden wij voor het raam deze kogelronde pot van aardewerk met eenige takken Eremurus, waarbij juist de tegenstelling der levende natuur voor het geweven gordijn zoo'n duidelijke taal spreekt. Welk een spel van licht en schaduw heeft de fotograaf op zijn

gevoelige plaat weten vast te leggen (afb. i). Is dit stilleven vol guitige onrust, de volgende reproductie toont ons een glas van Leerdam, gevuld met enkele rozen, waar juist een groote rust van uitgaat. Alleen de grillig gevormde bladeren, die silhouetachtig tegen de achtergrond afsteken, verlevendigen het beeld. Door het matgeslepen glas schemert even de vorm der stengels. Trouwens rozen staan meestal goed in een glazen vaas. Het subtiele wezen der bloem kunnen wij terug vinden in het onvaste element water, dat wij in 't glas zien staan. Maar ook bladplanten kunnen een buitengewone bekoring in een vertrek uitoefenen. Dit maakt ons de derde afbeelding duidelijk, die ons in een interieur van den architect Auke Komter brengt. Naast een zitbank en boven een kastje heeft de architect armen van verchroomd staal laten aanbrengen, waarop telkens een plant. Welk een weelde en rijkdom is dit in een betrekkelijk kleine ruimte. Hoe wordt de gansche wand door de speling van licht en schaduw verlevendigd! Als laatste reproductie nog een modern stilleven. Op een metalen tafel staat een metalen kom met vruchten, waarnaast een eenvoudig vaasje van aardewerk met bloemen. Ook zulk een gepolijste schaal van Gispen, die alles weerspiegelt, heeft zijn aparte charme en is op zijn manier aantrekkelijk.

Zoo heeft elk voorwerp zijn eigen leven en zijn karakteristieke schoonheid. De kunst is het om deze te ontdekken en te laten spreken. De sfeer van onze woning zal het zeer zeker ten goede komen.

Jan Lauweriks

Sluiten