is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (2e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TUSSCHEN ENGELAND EN FRANKRIJK.

177

nieuws en vreemds kan wennen, met verlies werkt. Dat zal echter weldra anders worden, want terwijl de meeste andere spoorwegen slechts enkel steden, provinciën of ten hoogste landen met elkaar in verbinding brengen, zou de tunnel onder de zee het rijke, bedrijvige engelsche volk met geheel Europa verbinden; als men denkt aan den dikken mist en de gevaarlijke stormen, die des winters in het Kanaal heerschen, dan zal men ons wel toegeven, dat een gemakkelijk spoorreisje onder de golven voor den passagier veel aangenamer is. Wij willen niet uitweiden over den last van tweemaal te moeten uit- en instijgen, van het heen en weer loopen met bagage zonder bescherming tegen weer en wind, al hetwelk onafscheidelijk verbonden is aan deze reis, die, kort als zij is, toch in drie onderdeden verdeeld is; wij willen er alleen op wijzen, dat een zeer groot aantal Engelschen, die gaarne het Continent zouden bezoeken, zoowel als vastelands-bewoners, die Groot-Brittanje verlangen te zien, zich door vrees voor de zeeziekte daarvan laten terughouden. Dit moge nu laf en kinderachtig gevonden worden, dat neemt niet weg dat het toch een feit is en den zieken Engelschen, die jaarlijks de zee oversteken om badplaatsen te bezoeken, kan men het inderdaad niet kwalijk nemen, dat zij aan een minder vermoeienden bezwarende reis de voorkeur zouden geven. Wie gezond is, zonder bagage reist en geen last heeft van zeeziekte, zou toch altijd vrijheid hebben, zijn weg over zee te nemen en bij mooi weer van de heerlijke zeelucht te genieten.

liet verkeer zou toenemen; vele personen, die nu niet reizen uit vrees voor de zee, zouden hun lust tot reizen kunnen bot vieren; waren, die 's winters om een af andere eigenschap, bij de onzekerheid der zeereis, thans niet of slechts in geringe hoeveelheid naar Engeland gezonden worden, zouden er, als de tunnel bestond, dagelijks heengaan en dus goedkooper zijn. De afstand tusschen Londen en Parijs zou in sneltreinen, slechts zes, hoogstens zeven uur duren. Ook voor de toenadering van Engelschen en Franschen is de waarde van dit nieuwe verkeersmiddel haast niet te overschatten; zoo als Ferdinand de Lesseps zeide: „De tunnel zal een einde maken aan de wanbegrippen,

W. B. II 1906, 12