is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (2e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NATUURKUNDIGE THEORIEËN EN DE RADIOACTIEVE VERSCHIJNSELEN.1

De ontdekking der radioactieve verschijnselen heeft in de laatste jaren weder veler aandacht gevestigd op allerlei bespiegelingen omtrent den bouw der materie. Het belang, dat men in die bespiegelingen stelt, is zoo groot, dat zij niet beperkt gebleven zijn tot den engen kring der geleerden, maar doorgedrongen zijn tot dat deel van het publiek, dat eenig belang stelt in wetenschap en wijsbegeerte. Velen betreuren die inmenging van leeken; mijns inziens ten onrechte : men moet er naar streven den scheidsmuur omver te werpen die de moderne wetenschap voor de meeste menschen verborgen houdt. Is het niet betreurenswaardig, dat iemand met een helder hoofd, iemand die tot oorspronkelijk denken in staat is, maar die geen langdurige, voorbereidende leerschool doorloopen heeft, even weinig weet van de jongste ontdekkingen op het gebied van natuur-, scheien sterrenkunde als een tijdgenoot van Heraclitus? Is het geen gevaar voor de wetenschap, dat zij gerangschikt wordt in tal van streng gescheiden afdeelingen, waar iedere specialiteit zich terugtrekt als een oester in zijn schelp, zonder eenige voeling te houden met de rest van het heelal? De beste prikkel tot inspanning bij de beoefening der weten-

1) Dit artikel van Paul Painlevé is ontleend aan de Revue Scientifique van 29 Januari 1906.

W. B. II 1906, 14