is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (2e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

299

In de Nineteenth Century and after van Februarie 1906 wordt cle lektuur van jonge meisjes in Engeland besproken. Het is opmerkelik dat de richting van de smaak en de mode daar in menig opzicht overeenkomt met die hier te lande. Zie hier een uittreksel uit het artikel.

Wat lezen feitelik onze hedendaagse meisjes? Ik heb onlangs een antwoord op deze vraag trachten te vinden door een paar honderd meisjes tussen de tien en achttien jaar, die middelbare scholen bezoeken in verschillende streken van Engeland, te ondervragen. Haar antwoorden waren heel interessant en voor mij zeer leerzaam; ze kunnen beschouwd worden als de werkelike uitdrukking van haar mening, want de ingezonden biljetten waren niet getekend met haar namen en men had de meisjes gezegd, dat haar eigen onderwijzeressen de lijstjes niet zouden lezen.

Een zorgvuldige beschouwing van de 200 biljetten brachten enige frappante en, altans voor de schrijver van dit artikel, verrassende feiten aan het licht. Er heerste weinig verschil van mening omtrent de meest geliefde romans: de meerderheid gaf haar stem aan Edna Lyall en dan bovenal aan Donovan en Wij beiden; dan volgden de romans van Merriman, en vlak daarna de Gevangene van Zenda. Marie Corelli kreeg een groot aantal stemmen, en eveneens L. T. Meade en E. E. Green. Enkele der oudere meisjes, maar niet meer dan 3 pCt., noemden Davïd Copperfield.

Merkwaardig is een vergelijking van de smaak onzer hedendaagse meisjes met die van de meisjes vóór 20 jaren; de mode heeft in de lektuur een even grote verandering ondergaan als in de kleding en, het moet gezegd worden, niet in haar voordeel. Diegenen onder ons, die een paar tientallen jaren geleden school gingen, genoten van onze Di ekens en Scott op een wijze, die voor onze hedendaagse scholieren grappig en gek lijkt. »Ik vind Scott zo vreselik vervel en d,« zei kort geleden een schoolmeisje tegen mij; »ik zal hem lezen als u het wezenlik verlangt, maar eerlik gezegd houd ik van geen een van zijn boeken die ik al gelezen heb.« De verhalen van Mrs. Oliphant, wier heldinnen wij volgden van het ene deel op het andere, met haar huiselike bekoring en reële blik op het menselik leven, schijnen te zijn verhuisd naar het oord aller vergeten voorwerpen; het ware nodeloos nu een poging te doen ze in het leven terug te roepen, hoewel velen onzer ze uitermate geschikte lektuur vinden voor het meisje van heden, dat de moeder van morgen is. Zxdke boeken zijn te alledaags en ook te ernstig geschreven voor liet geslacht dat zich voedt met stukjes en brokjes. Charles Kingsley, tusschen 70 en 80 waarschijnlik de populairste romanschrijver, wiens gespierde Kris-