is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (1e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

De finantieele oligarchie in Frankrijk 144

Het water op de planeet Mars _ _ 151

Het Noodlot in het Grieksche treurspel 152

Een nieuwe vervaardigingswijze van vensterglas 156

Over onverstandig gebruik van openbare boekerijen 297

Bacteriën in visch 299

Over levensduur en ziekten der Joden 300

Papier als roestwerend middel _ _ 303

Nogmaals: Een nieuwe vervaardigingswijze van vensterglas 304

Tooneelstukken in Venetiaansch dialekt 307

Schets van de geschiedenis der automobiel 312

Tolstoj's oordeel over Shakespeare 460

Bloed en licht 404

Holger Drachmann 4gg

Taalstudie en Sociologie 458

Het vredespaleis 47^

Toepassing der telegraphie zonder draad 473

Prof. Dr. August Wünsche, Die Pflanzenfabel in der Weltliteratur . 474

Boeken.

Nieuw uitgekomen Boeken

159, 318, 478