is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

DE NIEUWSTE VORDERINGEN

Ten slotte hebben de menschen, die al schrikken bij het woord cholera — en dit woord heeft tot nu toe de eigenschap behouden schrik te verspreiden, terwijl het woord griep slechts doet denken aan een lichte ongesteldheid, ofschoon de griep-epidemieën altijd méér slachtoffers hebben gemaakt dan die van cholera — hebben deze menschen tegenwoordig alle reden om de toekomst met alle gerustheid in te zien. Proeven, kort geleden genomen, hebben doen vaststellen dat het gemakkelijk valt, een serum te bereiden dat niet alleen genezend werkt tegen den beruchten komma-bacil, die, omstreeks twintig jaar geleden, zooveel van zich deed spreken, maar zelfs prophylaktisch; het is dus in staat den mensch onvatbaar te maken voor den choleraanval en dat wel gedurende een veel langeren tijd dan den vermoedelijken duur van een plaatselijke epidemie.

En dit laatste vooral is van veel belang, want de laatste voorvallen in het Oosten hebben de cholera gelegenheid gegeven Rusland binnen te sluipen — waar men wel wat anders had te doen dan zijn loop te keer te gaan — en van daar uit, Pruisen binnen te dringen, waar den vorigen zomer verscheiden steden zijn aangetast. Dat zij weder te voorschijn zal komen in den aanstaanden zomer en verder zal doordringen naar het zuidwesten is dus zeer mogelijk.

III

De cholera leidt er ons van zelf toe op nieuw te spreken over de besmetting door insekten, die het voorwerp van onze studie uitmaakte in La Revue, in een tijd toen het onderwerp misschien meer in de lucht zat, dan dat het al feitelijk aanwezig was.

Sinds dien tijd heeft de leer groote vorderingen gemaakt en de werking der insekten wordt tegenwoordig al in de eerste plaats vermeld onder de oorzaken van de verspreiding der besmettelijke ziekten.

Juist met het oog op het gevaar, dat de kleine pruisische cholera-epidemie ons land kon doen loopen, heeft men moeten erkennen, dat alle maatregelen, om ons door een gezondheidscordon aan onze grenzen te beschermen, ten eenen-