is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216

OVEÜ DEN GEESTELIJKEN EIGENDOM.

muzikale uitvoering wordt slechts erkend, indien het werk niet is uitgegeven in den vorm van een boek, of niet gedrukt is voor de eerste voorstelling of uitvoering. Als het werk vertoond of uitgevoerd wordt voor de uitgave, geniet het dezelfde rechten als deze laatste. De Vereenigde Staten verleenen eene voor allen gelijke bescherming van achtentwintig jaar, te rekenen van de inschrijving van den titel; een nieuw uitstel van veertien jaar wordt toegestaan aan den auteur, zijne weduwe, of zijne kinderen, als een half jaar voor het einde van den eersten termijn het werk opnieuw ingeschreven is. Italië heeft een vrij ingewikkeld stelsel; de auteur behoudt zijn recht gedurende zijn geheele leven; sterft hij, voordat veertig jaren verloopen zijn na de uitgave van zijn' werk, dan blijft het recht aan de erfgenamen, tot dat die tijd verstreken is. Dan vangt een nieuwe periode aan van veertig jaar, waarin het werk door iedereen vrij gereproduceerd en verkocht mag worden, mits aan de rechthebbenden vijf percent worde uitgekeerd voor ieder exemplaar, dat wordt verkocht. Dit heet de tijd van het betalend gemeengoed. Dit stelsel wordt niet toegepast op het recht van dramatische voorstellingen en muzikale uitvoeringen, dat vierentwintig jaar duurt, te beginnen bij de eerste voorstelling of uitvoering. Mexico, Guatamala en Venezuela hebben de altijddurende bescherming aangenomen.