is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (3e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

372

SLAAPZIEKTE.

fen, die zij hebben doen samenstellen, sommige aanbevelenswaard gebleken bij de behandeling van de trypanosomiases der dieren; andere, beproefd op met menschelijke trypanosomen geïnfecteerde apen, konden, beter dan het trypaanrood, de parasieten voor een tijd van ongeveer dertig dagen — die nog weer eens vernieuwd kon worden — uit de circulatie doen verdwijnen, in gevallen, waarin de ziekte normaliter in een of twee maanden zou afgeloopen zijn. Een geneesmiddel, dat in staat is een eenigszins langdurige verdwijning van de trypanosomen uit het bloed te bewerken, is in allen gevalle een krachtig voorbehoedmiddel.

Uit hun vergelijkende onderzoekingen met deze geneesmiddelen besluiten Mesnil, "Nicolle en Aubert, dat het beste middel tegen de menschelijke trypanosomiasis de atoxyl is, alleen of afgewisseld door een van hun kleurstoffen, een violette.

De laatste berichten uit Afrika vermelden, dat R. Koch het atoxyl bij de besmette volksstammen op de Sesse-eilanden in het Victoria-meer beproeft. Hij spuit het eerst, twee dagen achtereen, in een dosis van 0.5 gram onder de huid in; zes a acht uur na de injectie verdwijnen de parasieten uit het bloed en uit de opgezette klieren, en blijven een tiental dagen weg. Dan worden de injecties herhaald. Er is niets tegen, om gedurende een paar maanden de behandeling wekelijks te herhalen. De algemeene toestand der zieken verbetert. Spoedig stroomden de negers bij duizenden naar Koch om verlichting hunner kwaal te bekomen. Zijn eerste indrukken omtrent de behandeling der ziekte bij den mensch zijn zeer gunstig voor de atoxyl1.

Om een zeker oordeel er over te hebben, zal het noodig zijn dat de proefneming over een jaar en meer wordt voortgezet. De proeven op dieren hebben aan alle onderzoekers aangetoond, dat na een aanvankelijk succes recidieven volgen. Koch zegt dan ook zich niet te zullen uitspreken over de therapeutische waarde van het atoxyl, dan na het observeeren dier recidieven en het behandelen er van. Dergelijke waarnemingen zijn in Europa al op het blanke ras gedaan, en

~lTït. Koch, Brieven van 10 Juni, 15 Oct. en 5 Nov. 1906, gedeeltelijk gepubliceerd in de Deutsche med. Wochenschrift, supplement van het nummer van 20 Dec. 1906.