is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1931 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Sloopen in Moskou. (Geïll.) 159

Moderne Klokken 1 75

Landbouw en Schoonheid 1 75

Een geschilderd Crucifix van A. C. Ninaber van

Eyben ,door W. M. (Geïll.) 191

Een Christusbeeld in Beton 192

„De eerste noodige Bijvoegselen" 208

Aan wien de Schuld? (Geïll.) 223

De Narigheden van een slechte Acoustiek, door A.

J. K 224

Het steenen Boek der Cultuur, door A. Ingwer-

sen, arch 238

Modern en Modernistisch, naar P. Bonifas . . 239

Baksteenbouw in Duitschland 239

Schending van Natuurschoon 239

Eerbewijs voor Dr. Berlage 255

„Baukunst", door H. M. K 255

Het Kasteel van Hoensbroek 255

Crisis 255

Sotternijen van Sybolt, door CM 256

Prof. Bestellmeyer over de Nieuwe Zakelijkheid . 287

Le Corbusier over Nederland 287

Architektuur en Fotografie 302

Prof. Paul Schmitthenner aan 't Woord .... 303

Gothiek en Renaissance 303

Stavkirker 303

-De „Nieuwe Stijl" in de Bouwkunst . . . . • 304 De Aanbidding van het Lam, door W. M. (Geïll.) 3 1 9 Henry Sauvage en de Nieuwe Zakelijkheid . .319 Van het Gildewezen naar den Revolutiebouw . .335

Nieuw Wonen 351

Nieuwe Koffiehuis-Architektuur, door S. . . .352

Bouwkunst in Palestina 359

Een Windmolen als Kerk 359

De Abdij van Buckfast 360

Een Kombinatiekast. (Geïll.) 373

Na tien Jaren 374

De volstrekte Degelijkheid 374

Schoonheidsschennis op Marken 374

Ruimere Huizen, grootere Kinderen 375

Wonen in Sovjet-Rusland 375

Bescherming van den Architekten-Titel in Engeland 376

Tegengaan van Lintbebouwing 390

Leeuwardens Stadsschoon 391

Prijsvragen voor jonge Architekten . . ... .391

De Nieuwe Woning 391

Heemschut-Actie 392

Voor ware Kunst in de Kerk 405

Een nieuwe Jaargang van het R. K. Bouwblad . 406

Bouwkunst en Reclame 406

Wolkenkrabber-Crisis 406

INGEZONDEN. Over ,,Aannemerijen". — Brief van Past. Kwak¬

man met Naschrift der Redactie 16

R. K. Georganiseerde Leveranciers 47

N.V. Lak- en Verffabriek „Premier" .... 48

Misbruik van het Wedstrijdsysteem 55

De Katholieke Encyclopedie .128

Blz.

Het Kerkelijk Wetboek en de Architekt . . . .237 Perscommissie van de Kath. Encyclopedie . . .237 Een Verklaring, door P. Constantinus, Minderbr. Cap 347

WEEKSTATEN.

Van 31 Juli tot 1 3 Augustus 16

Van 14 tot 2 7 Augustus 32

Van 28 Augustus tot 10 September 48

Van 11 tot 24 September 64

Van 25 September tot 8 October 80

Van 9 tot 22 October 96

Van 23 October tot 3 November 112

Van 6 tot 1 9 November 128

Van 20 November tot 3 December 144

Van 4 tot 1 7 December 160

Van 1 8 tot 31 December 176

Van 1 tot 14 Januari 192

Van 15 tot 28 Januari 208

Van 29 Januari tot 1 1 Februari 224

Van 1 1 tot 24 Februari 240

Van 25 Februari tot 9 Maart 256

Van 1 1 tot 24 Maart 272

Van 25 Maart tot 7 April 288

Van 8 tot 21 April 304

Van 22 April tot 5 Mei 320

Van 6 tot 19 Mei 336

Van 20 Mei tot 2 Juni 352

Van 3 tot 16 Juni 360

Van 17 tot 30 Juni 376

Van 1 tot 14 Juli 392

Van 15 tot 28 Juli 408

AFBEELDINGEN BUITEN DEN TEKST.

Détail van een Vaandelontwerp van Lod. Sengers, voor de Delftsche Broederschap van O. L. Vrouw

ter Nood 15

Gescheiden van Tafel en Stijl 16

Nonsens in Baksteen 32

Terug naar de Romantiek 48

Zuidertransept van de Kathedraal te Chartres. . 5 9

Droom van een Architekt 64

Zoek het maar uit 80

De Lijn der Snelheid 94

Doorsnede van ,,Rollo"-Deur 110

Nou zeg, vin je 't hier niet reuze-modern? . . .128 Het grootste Wereldwonder in 2000: „De laatste

Handwerker" 160

Het Licht der Wereld (olieverf-schilderij), door

Albert Servaes 1 74

De Kerstboom bij den nieuwen Levensvorm . . 1 76

Chartres, Zuidportaal ( 1 3e eeuw ) 189

De Architekt en de Deurknop . . . . .192

De Klok in allernieuwsten Stijl 208

Plan voor een Internaat van de Kruisvaarders van

Sint Jan 221

Muzikale Architektuur of architekturale Muziek? . 224

VI