is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (4e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334

DE SLAVENHANDEL IN ANGOLA.

sluit van 1878, doch hierop is nooit de minste acht geslagen. De nieuwe bepalingen van 1903 hebben niet ten gevolge gehad, dat er eene plaatselijke commissie in San Thomé is benoemd of dat er een repatriatiefonds is gesticht; de toestemming van den servigal tot het aangaan van zijn contract, is slechts een wassen neus gebleken en het fundamenteele feit, dat de servicaes in Angola voor geld worden gekocht en op de eilanden voor geld worden verkocht, is blijven bestaan. De geheele kolonie is zoo bedorven door voortdurende slavernij en daaraan zoo gewend, dat het niet waarschijnlijk is, dat eene verandering in de bepalingen eene blijvende uitwerking ten goede zal hebben, zoo lang de hooge winsten, die met de cacao en met het leveren van de benoodigde werkkrachten kunnen worden behaald, daartegenover worden gesteld.

Het zal wellicht moeielijk blijken den tegenwoordigen rijkdom der cacaoeilanden te behouden zonder slavenarbeid. De verandering van slaaf in vrij man heeft reeds vele moeielijkheden opgeleverd voor onszelf en andere naties, en wij zijn niet verplicht eene gemakkelijke oplossing voor Portugal te vinden. Wel echter zijn wij verplicht onze eigen handen schoon te houden en de verdragen te handhaven, die expresselijk met het oog op de onderdrukking van den slavenhandel zijn gemaakt. Wij hebben verdragen genoeg. In L815 sloten wij een verdrag met Portugal, waarbij de Portugeesche slavenhandel overal ten Noorden van den equator onwettig werd verklaard; en tegelijkertijd nam Portugal op zich, in een volgend verdrag het tijdstip vast te stellen waarop de geheele slavenhandel zou ophouden. Met het oog op dit verdrag scholden wij Portugal eene schuld van 480.000 pond kwijt. Het volgend verdrag werd gesloten in 1858, en in 1878 werd verklaard, dat de slavernij in het geheele Portugeesche gebied was afgeschaft. Bij het verdrag van Ashburton in 1842 kwamen wij met de Vereenigde Staten overeen, gezamenlijke eskaders op de westkust van Afrika te onderhouden met het doel den slavenhandel te onderdrukken, en protesten te richten tot de mogendheden, binnen welker gebied slavenmarkten gehouden werden. Sir Edward Grey zegt, dat deze artikelen geen betrekking