is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1932, no 12, 14-01-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEGIJNHOFKERK LIER.

RECORD-ARCHITEKTUUR

In April van het vorig jaar werd in Delft een congres gehouden,* waarbij prof. Granpré Molière de sluitingsrede hield. Daarin zei de spreker deze zeer merkwaardige woorden: ,,Er is wanorde in de begrippen; ook ten aanzien van het schoone zelf; sinds meer dan een eeuw vinden we in de litteratuur het. schoone vereenzelvigd

met het algemeen goede; en sindsdien ook het algemeen goede met het nuttige; en daarmee dus het nuttige met het schoone; of het naaste doel op één lijn met het laatste doel; want het nuttige is het begin, maar de schoonheid is de voltooiing. Het is in deze dagen van record het record der verstandsverbijstering."

183