is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1932, no 14, 11-02-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afb. VII.

GRAANSILO TE MINEAPOLIS.

1910.

der overwinning zal gekomen zijn. Maar ze zal anders zijn dan velen meenen en ook spoediger beklonken, omdat de met kapitalistische tendenz ontstane hyperfunctionaliteit, de menschheid niet dient, zelfs onteert! (Afb. VI.)

Wanneer wij de moderne constructies en materialen zien toegepast op een natuurlijke wijze (afb. VII), dan zijn die werken traditioneel-aanvaardbaar en kunnen wij ze

Afb. VI.

VERKEERSGANG IN EEN AMERIKAANSCHEN WOLKENKRABBER. Het geeft dezelfde sensatie als de gangen der

ondergrondsche spoorwegen, beter voor beesten dan voor menschen passend.

216