is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET HEDEN DAAGSCHE RUSSISCHE SCHRIKBEWIND.

45

hadden aangewend om kalmeerend te werken en een gewapende botsing tusschen militairen, politie en studenten te voorkomen.

„Het zal zoo ver komen," schrijft vorst Obolenski, „dat onze universiteiten theekeukens worden van het verbond der echte Russen." Volgens bericht van een afgevaardigde naaide Doema van Maart 1909 werden in de laatste vier jaren 237 ex-leden der Doema tot gevangenisstraf veroordeelden 18 naar de Siberische mijnen gezonden; 406 redacteurs werden tot gevangenis-, vesting- en tuchthuisstraf veroordeeld, 1085 dagbladen verboden, en gedurende de laatste 16 maanden 418 geldboeten tot een gezamenlijk bedrag van drie en een halve ton gouds aan dagblad-uitgevers opgelegd. Duizenden en nog eens duizenden menschen, waaronder duizenden in staatsdienst, zijn heden iederen dag in afwachting van voor een krijgsraad te worden geroepen, omdat zij in in 1905 aan de werkstakingen en de vrijheidsbeweging hebben deelgenomen.

En welk lot wacht hen? De gevangenissen zijn overvol. Zij herbergen volgens ambtelijke opgaven thans over de 180.000 gevangenen en wel dikwijls driemaal zooveel als het hoogste aantal beschikbare plaatsen bedraagt. De gevangenisbevolking is in den loop van 1908 met ongeveer 100000 gestegen. Tengevolge der overvolheid is het der administratie onmogelijk, om ook maar de meest eenvoudige gezondheidsmaatregelen te nemen. Daardoor breidt de typhus zich in alle gevangenissen van 't rijk in verontrustende mate uit, en zijn van de 100 provinciën 65 met typhus besmet. En hoe de gevangenen behandeld worden! In een kar werden typhuslijders van de gevangenis naar het hospitaal vervoerd, als blokken hout door elkander, allen bewusteloos. Hun hoofden stootten gedurende den rit tegen de houten wagenschotten. Zelfs geen handvol stroo had men ze onder 't hoofd gelegd. Vast opeengestuwd lagen ze in de kar, ƒ enigen reeds in den doodsstrijd. Twee er van stierven één of anderhalf uur later. Allen lagen in ketenen. De dooden werden, zonder dat men de boeien losmaakte, naar de kapel gedragen.

De wreede behandeling in de gevangenissen heeft een