is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET LEVEN HEK MUZELMANNEN IN ALGEKIE.

95

te halen hare diensten of koopwaren aan te nemen. Daalde Arabieren van heden niet meer teruggehouden worden door den aangeboren goeden smaak die hunne voorouders kenmerkte, daar zij wat minder wantrouwend zijn geworden ten opzichte van nieuwigheden en cle nieuwigheden die men hun brengt allesbehalve van cle sierlijkste, beschaafdste soort zijn, kan men zich voorstellen, hoe het huis, de meubels en cle kleeding der moderne Arabieren bij dezen handel varen. . : ,,. .

Boven het marmeren bassin, waaruit de vogeltjes komen drinken en waarin zij zich baden, hangt thans een rij gekleurde ballen, zooals men ze in de tuintjes der voorsteden van Parijs en andere Fransehe steden aantreft. Aan het steenen kantwerk der wanden hangen blauw porceleinen petroleumlampen, met andere woorden „keukenlampen/'. Die lange, smalle vertrekken, welke op de binnenplaats uitkomen en tot ontvangsalons der gasten dienen, deze vertrekken eertijds gemeubeld met langs cle muren geschikte divans 'welke met kostbare stoffen bekleed waren, met koffers waarin cle sluiers voor plechtigheden, met gebeeldhouwde en vergulde spiegels, met huwelijkskistjes van hout ingelegd met figuren van paarlemoer en met het traditioneele presenteerblad met zijn miniatuur kopjes voor „kaoea" en zijn kommetjes met confituren van citroen en sinaasappelen ; deze vertrekken zijn tegenwoordig veranderd m salons uit den achterhoek met oud-modische, slecht bij elkaar passende, schreeuwerig opgesierde meubels gestoffeerd; de divans en matrassen, "zoo goed geschikt voor de Oostersche siësta, zijn vervangen door stoelen, afzichtelijke zwart houten salonstoelen met rood trijpen zitting en leuning; een piano, die in een hoek staat en waarop niemand speelt dan de naaisters en hare vriendinnen op dagen wanneer een feest haar aantrekt als stroop de vliegen, heeft de prachtige koffers verdrongen ; een knaapje, stijl tweede keizerrijk, draagt de geciseleerd zilveren kopjes en op den Europeeschen schoorsteenmantel in dit land, waar men nooit stookt, spreiden een paar afschuwelijke ruikers van kunstbloemen in -verguld porceleinen vazen hun alles overtreffende leelijkheid ten toon. Alleen ontbreekt nog midden tusschen deze de