is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132

edward henry hark] man.

spoedig van de ruggegraat van het Hill-stelsel meester hebben gemaakt. James J. Hill ten minste verklaarde eens, dat wanneer Harriman de N. Pacific in zijn macht had gekregen, hij de Great Northern geen dag langer zou hebben bezeten dan de tijd noodig om die lijn te verkoopen. Door aankoop van de N. Pacific zouden de Harriman-lijnen ook voor de helft geïnteresseerd zijn in de BurlingIon-lijn, die in het gemeenschappelijk bezit van de Northern Pacific en de Great Northern was.

Om eene doodende mededinging te ontgaan vereenigden Hill en Harriman hunne bezittingen in de N. Pacific en de Great Northern en organiseerden zij de Northern Securities Company, die in werkelijkheid alle uitgegeven aandeelen van beide lijnen in haar bezit heeft.

Een verkoop van aandeelen die vijf-en-vi.iftig millioen dollars winst oplevert.

Het opperste gerechtshof der Vereenigde Staten verklaarde echter dat deze organisatie, die twee groote mededingende spoorwegnetten beheerde, in strijd was met de Anti-Trustwet en gelastte de ontbinding ervan.

Harriman werd dus gedwongen zijn groot aantal aandeelen in de Northern Pacific en de Great Northern te verkoopen. De fortuin was hem gunstig: de nu volgende maanden zullen steeds in herinnering blijven als een van de grootste i/óoom"periodes in Wallstreet. Hij slaagde er in, zijn bezit van ongeveer negentig millioen dollars aan aandeelen voor rond honderd-vijf-en-veertig millioen dollars van de hand te zetten, zoodat de zware druk van de hand van het opperste gerechtshof hem een voordeeltje van vijf-en-vijftig millioen opleverde.

Dit onverwachte buitenkansje was de oorsprong van de uitbreiding van zijne spoorwegmanoeuvres in geheel nieuwe richtingen. Kon hij de Northern Pacific dan al niet naar zijn hand zetten, er waren andere lijnen te over waarbij hij zich kon interesseeren. Er werd besloten voor vijf-en-veertig millioen dollars aandeelen in de Baltimore and Ohio, twee-