is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

264

KOFFIK.

dag groote hoeveelheden wijn en bier te drinken, langzamerhand een einde te maken. In dat zelfde land, waar de invoering zooveel tegenstand ondervond, heeft de koffie een beschavenden invloed uitgeoefend, daar zij er toe bijgedragen heeft de ruwheid der zeden te verminderen.

Het koffieverbruik bedroeg in Duitschland in het jaar 1907 niet minder dan 189625 ton, ter waarde van ruim 97 millioen gulden ; per hoofd der bevolking volgt daaruit een verbruik van 3.06 kilogram 'sjaars. Duitschland wordt hierin alleen door de Vereenigde Staten overtroffen, waar in hetzelfde jaar 5y.2 kilogram per hoofd gebruikt werd, bij een totaal verbruik van 425ÖO0 ton. De derde plaats neemt Frankrijk in met een verbruik van ongeveer 110000 ton in 't jaar; het totale koffieverbruik der geheele wereld bedroeg in het jaar 1905 één millioen en 5000 ton.

De productie van koffie over de geheele aarde, die in het jaar 1832 slechts 95000 ton beliep, bereikte in het jaar 1906/7 ongeveer 1435000 ton, daalde het volgende jaar tot 876360 ton en wordt voor 1908/9 op een millioen ton geschat. De grootste hoeveelheid, nagenoeg de helft der totale productie, wordt door Brazilië geleverd; de staten van Midden-Amerika, de West-Indische eilanden, Nederlandsch-Indië, de zuidwestkust van Britsch-Indië, Ceylon en Yemen leveren de andere helft. Geringe hoeveelheden komen nog uit verschillende koloniën in Afrika; Duitsch-Oost-Afrika, Madagascar, Réunion, Natal en de Neger-republiek Liberia.

II

De koffieboom, coffea, is een der 30 bekende soorten uit de familie der Rubiaceeën, waarvan maar twee, namelijk coffea arabica en coffea liberica voor den bouw in het groot geschikt zijn. Coffea arabica stamt uit zuidelijk Abessinië, waar hij ook thans nog veel voorkomt, coffea liberica is inheemsch in Liberia en andere streken van de westkust van Afrika. Tot ongeveer 40 jaar geleden werd alleen de Arabische koffiestruik gekweekt; daar deze echter ten hoogste vatbaar is voor de verwoestende koffiebladziekte, is later