is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOFFIE.

271

afgeloopen is. De boonen worden door een vultrechter aanhoudend naar den trommel gevoerd, en wanneer zij voldoende gebrand zijn, vallen zij, terwijl de trommel zijn wentelende beweging voortzet, door een klep, die men op het juiste oogenblik opent, op een zeef die in beweging is en waarop zij dus gelijkmatig verdeeld komen te liggen, Zij worden dan afgekoeld door een ventilator, die koude lucht van onder door de mazen der zeef zuigt en dus ook door de koffieboonen die er op liggen. Door de werking van dien ventilator worden dus ook alle dampen, stof en aan de boonen nog hangende huidjes verwijderd en afgevoerd naar den vuurhaard. Door een schuif kan de richting der gloeiende gassen uit den vuurhaard zóó gewijzigd worden, dat zij niet meer door den trommel gaan; tot waarneming van den gang van het proces kan, terwijl de toetoestel in gang blijft, een proef uit den trommel genomen worden. Somwijlen geschiedt de verhitting met gas, waarbij het met veel lucht vermengde gas in den trommel zelf verbrandt.

Om het vervluchtigen van die stoffen te verhinderen, die de koffie haar aroma geven, worden de boonen vaak met een dun hulsel overtrokken. Men bereikt dit, door gedurende het branden geringe hoeveelheden suiker, schellak, gelatine dextrine of dgl. er bij te voegen; een glanzend uiterlijk verkrijgen de gebrande boonen ook wel door toevoeging van vet of olie, en minderwaardige, vooral onrijpe koffieboonen, die daardoor te licht van kleur zijn, worden somwijlen met ijzeroxyd of oker gekleurd.

Ten slotte nog een enkel woord over de vele stoffen, waardoor men de koffie zoekt te vervangen, de koffie-surrogaten, die in groote hoeveelheden bereid en deels uit zuinigheid, deels omdat zij de schadelijke cafteïne missen, hetzij alleen of met koffie gemengd, gebruikt worden ter bereiding van dranken, die min of meer op koffie gelijken; naar men zegt zou Prederik II aanleiding gegeven hebben tot het zoeken van surrogaten voor de koffie, die in zijn tijd zeer duur was. Tegenwoordig is de fabricage van koffiesurrogaten een zeer bloeiende tak van nijverheid, vooral in Duitsch-