is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

340

BLADEN UIT HET LEVENSBOEK

alle mogelijke romans te lezen. Ik viel aan op alles wat in mijn bereik lag, en hoewel ik niet alles begreep wat ik las, genoot ik onbeschrijflijk; al kan ik me nu ook den inhoud van de meeste van die romans niet meer herinneren.

Als ik terugdenk aan dien tijd, dan verwondert het me een weinig dat de lezing van al die boeken me werd toegestaan ; doch bij nader inzien begreep ik hoe moeilijk het voor mijn ouders was mij het een en ander te ontzeggen waarin ik genoegen schepte. De ziekte door tante Wennerviek voorspeld, bad me reeds getroffen; ik was mank aan één been en geruimen tijd kon ik niet loopen. Aan spelen in de open lucht en aan lichaamsoefeningen met andere kinderen kon ik dus geen deel nemen en daarom vond men het goed dat ik stil in mijn hoekje zat te lezen, omdat ik dan minder gevoelde wat mij ontzegd was.

De lezing van dien Indischen roman Oceola is van zeer grooten invloed geweest op mijn verder leven, want dit boek wekte den vurigen wensch bij me op om later iets dergelijks te schrijven, en hoe jong ik ook was, van toen af wist ik waaraan ik mijn levenskrachten in de toekomst zou wijden. Mijn broers en zusters en de gouvernante vertelden me dat tante Wennerviek op den avond van mijn geboorte voorspeld had dat ik me hoofdzakelijk met boeken en papieren zou onledig houden, en ik was blij en gelukkig dit te vernemen.

En nu wil ik nog even iets vertellen dat veel later gebeurde, omdat het op dien Indischen roman betrekking had. Ik had reeds eenige boeken uitgegeven, toen ik bij een van mijn reizen op een station een dik boek zag staan, Oceola getiteld. Het was slecht gedrukt op leelijk krantenpapier, het hing uit elkaar en de prijs was zeer laag gesteld. Ik kocht het en toen ik in den trein zat, begon ik te lezen, waarbij ik me afvroeg of dit nu werkelijk het boek was dat me als kind zóó geboeid had. Het moest hetzelfde verhaal zijn, want ik vond de beschrijving van het gevecht met den alligator. En toch leek alles me zoo anders; het was een vervelend, ouderwetsch boek met een gezochte intrige. Het was of ik na lange jaren den geliefde uit mijn jeugd terug zag als een ziekelijken, knorrigen grijsaard. Een gevoel van