is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE METEOORKRATER VAN CANYON DIABLO IN ARIZONA

EN ZIJN BETEEKENIS VOOR DE VERKLARING VAN HET ONTSTAAN VAN MAANKRATERS.1

1

Sedert zijn ontdekking heeft deze „meteoorkrater", die eerst onlangs, wegens de wijze waarop hij ontstaan is, aldus genoemd is, maar vroeger „Coon Mountain,/ of „ WaschbeerHeuvel" heette, de aandacht getrokken van vele Amerikaansche natuurvorschers; hij ligt eenige weinige kilometers ten zuiden van Canyon Diablo, een klein station aan den Santa Fé spoorweg in Arizona en heeft den vorm van een bijna cirkelvormigen wal, die te midden van het vlakke land van Colorado een kratervormige diepte omgeeft. Daardoor vertoont de Coon Mountain groote overeenkomst met den krater van een vulkaan, ofschoon er op grooten afstand geen spoor van vulkanische werking te bespeuren is. Het merkwaardige van dezen berg wordt nog verhoogd door het voorkomen van groote massa's ijzer van meteorischen oorsprong in zijn onmiddellijke nabijheid, wier verband met den krater zeker ten hoogste raadselachtig is. Is dit samentreffen van krater en meteoorijzer zuiver toevallig en hoe is dan de krater ontstaan, als hij niet van vulkanischen oorsprong is? Of staan de beide verschijnselen in oorzakelijk verband met elkaar?

1) Franz Meinecke, Naturivissenschaftliche Wochenschrift, 19Dec. 1909.