is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1932, no 26, 28-07-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFB. I. ROLDUC, NOORDZIJDE.

Het laat zich dan begrijpen, dat Dr. H. A. Diepen, die in Rolduc zijn eerste opvoeding en voorbereiding tot de hoogere studies genoten heeft, als archeoloog de crypta en de kloosterkerk, beide uit de laatste helft der

twaalfde eeuw, tot bijzonder onderwerp van zijn onderzoekingen heeft genomen.

De crypta, volgens dit onderzoek van Dr. Diepen, moet omstreeks 1 170 herbouwd zijn; bij welke vernieuwing

AFB. 2. ROLDUC, INTÉRIEUR VAN DE CRYPTA.

394