is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 6, 1914, no 336, 04-07-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

josef Vedral

Boheemsch Vioolbouwer, Molenstraat, Den Haag

Italiaansche en Fransche snaren

Reparatiën,

O. Z. Voorburgwal 175 naast Hollekamp & Co.

KUNSTTANDEN EN GEBITTEN

- Informaties kosteloos Beslist goedkoope prijzen

Mad. Mumsen

Oranjeplein 58 \ DEN HAAG N

INTEEKENBILJET.

De ondergeteekende

abonneert zich bij deze op het

Weekblad „De JCunsl"

te beginnen met het hopende kwartaal a f 2.—per 3 maanden. ADRES: DATUM.- NAAMTEEKENING:

WIJNKOOPERIJ LIKEURSTOKERIJ DISTILLEERDERIJ

DE DRIE ANKERS

Firma J. H. HULSMAN - AMSTERDAM

FABRIEK: KANTOOR: Jonkerstraat 9, 11, 13, 15, 17. Jonkerstraat 26, 28.

♦ WIJNPAKHUIS: KROMME WAAL 36 ♦

TELEFOON N 2455

OPGERICHT ANNO 1834

GOEDKOOPE AANBIEDING I

500 verschillendef2.-

1000 vreemde postzegels der geheele wereld f7.50

VRAAG PRIJSCOURANT 1913.

J. CERATI

HAARKUNDIGE

AMSTERDAM

Zoutsteeg 4

1ste etage

Onderzoek kosteloos

^edetiandsche gf

en

^o* Chemische Wasscherij rt\

•1. HOEVEL8.

Hoofd-Filiaal: Utrechtschestraat 43, Amsterdam

Afhalen. Telefoon 5061. Bezorgen.

HEIJSTEE SMITS & Co.

REGULIERSDWARSSTRAAT

AMSTERDAM

Wand- en Vloertegels.