is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 6, 1914, no 337, 11-07-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 640 -

buffet, het verschuldigde bedrag overhandigen, maken zij gebruik van het oogenblik dat de hoofdpersoon van het feest: het model, dat voor Salomé stond, en dat voortdurend in gezelschap van den schilder en den Amerikaan was, zich even verwijdert en dwingen haar hen te helpen bij het stelen van den wissel. Het meisje, dat den schilder nu werkelijk en eerlijk bemint, weigert. Thuis, na het feest, blijft zij weigeren. Zij wordt dan door haar zuster en den hoofd-inbreker naar een zolderkamertje gebracht en ingesloten, — onderwijl gaat het boevengespuis op expeditie naar des schilders

woning De schilder wordt overvallen en gebonden,

zijn schilderij, zijn meesterwerk, wordt vernield, onbruikbaar gemaakt: Salomé's hoofd wordt er uitgesneden, en door het gat steekt de inbreker zijn spottend

gezicht. Daarna wordt een

Egyptische mummie uit haar nis genomen, een laken van des schilders bed aan

reepen gescheurd, en met vereende krachten wordt de arme kunstenaaromwikkeld, van het hoofd tot de voeten, en op de plaats der mummie-in de

nis gezet

Maar. ook het meisje, op haar zolderkamertje; heeft:

met: stil gezeten. Na wanhopige pogingen te hebben aangewend om vrij te komen, komt zij op het denkbeeld een-; houten stoel stuk te slaan, de zitting te beschrijven met „Politie, moord!", een gat in het dak te stooten en het plankje met de noodkreet op straat te laten vallen.. ■ Bijna krijgen een paar mannen die voorbijgaan het op hun hoofd... Door signalen met den arm trekt zij de aandacht, — en weldra is de politie in het huis om haar te bevrijden. Dan vertelt zij kort wat eris gebeurd, — en waar zij vermoedt dat de bende heen is. Er wordt nu naar de woning van den schilder getrokken, een inval in den tuin gedaan, — en juist als de dievenbende het huis met hun buit zal verlaten worden zij door de politie-overmacht onschadelijk gemaakt. De woning

De apache (W. v. d. Veer) steekt zijn hoofd door het Salomé-schilderij terwijl de overigen den schilder (Jan van Dommelen) onschadelijk maken.

van den kunstenaar wordt nu doorzocht, — de schilder in zijn schrikkelijke vermomming gevonden, — en na van de windselen te zijn ontdaan en weer tot zijn bewustzijn teruggekeerd, worden de boeven per gevangeniswagen weggevoerd... Eenigen tijd later vertrekken de schilder en zijn vriendin, die spoedig zijn vrouw is geworden, in een auto op hun huwelijksreis. De liefde, die „gewaakt" heeft, is beloond.. .

Uit dezen scenario-inhoud zal de lezer opmaken, dat het drama tot heel wat spel, en ook tot tal van spannende momenten, aanleiding geeft. Het eenige wat ik er op tegen heb, is, dat het weer een boevendrama is, waarin de techniek van misdaden in geuren en kleuren wordt getoond. Maar wie van de kinema

geen opvoe¬

dende kracht vraagt, doch alleen spannendedrama s, die zal met het scenario vrede kunnen hebben.

Gescheiden van deze ethische kwestie evenwel blijft het spel der artiesten en de mise-en-scène-

De heer ChrispijnSr., die voor de regie verantwoorde lijk wordt gesteld, heeft waarlijk iets heel goeds bereikt.

Maar wat de film vooral belangrijk maakt is : dat de charmante jonge actrice Annie Bos een filmspeelster van groote beteekenis blijkt te zijn ! Zij komt Napierkowska in uitdrukkingskracht en elegance nabij en haar standen en haar gelaatsmimiek doen soms aan Asta Nielsen denken! Ook mevr. Chrispijn blijkt voortreffelijke film-kwaliteiten te hebben, — maar nog niet zóó sterk als Willem van der Veer, die een „marqué" is van het eerstewater! Jan van Dommelen en Holtrop spelen verdienstelijk. De café-, tuinfeest-, diefstal-, en overval-tooneelen zaten uitmuntend in elkaar. Zéér mooi is de farandole !

„Liefde waakt" is een gróót succes voor de Hol. land ia-fabriek. N. H. WOLF.