is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 6, 1914, no 337, 11-07-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 642 -

diereis door België en

Noordelijk Frankrijk, tot

Parijs. En thans heeft hij sinds eenige jaren in de rustige omgeving

van Elden zijne werkplaats, van waar uit menige schilderij en teekening een weg vonden naar den Gel-

derschen Kunsthandel,

en waar nu een veertigtal schilderijen, in het laatste tiental jaren ontstaan, bijeen zijn.

Deze schilderijen zijn in drie groepen te verdeelen: die welke het meest den invloed der Franschen hebben ondergaan (dat zijn: de laatste); die van zuiver Hollandschen toon (de grijze en de zilverigen); en de oudere, donkerdere. Want het blijkt dat M a r k u s het Zum/msme-als-zoodaning geheel heeft verlaten, en het naar het schijnt alleen heeft „gebruikt" als een middel

Antoon Markus

Antoon Markus

De Woeste Dag

om meer licht in zijn werk te brengen: Het schilderij met koeien, dat voor eenige jaren op Sint-Lucas was, was dus in zekeren zin „misleidend": het was slechts een korte overgangsperiode die de kunstenaar, oordeelende naar het thans geëxposeerde, niet als een zelfstandige wenscht aangemerkt te zien. Vanzelf sprekend is dus, dat zijn laatste werk het beste is. Het is ook dieper en rijker van kleur.

Boven alle munt het schilderij ,,De woeste dag" (no. 3) uit. Het voornaamste element hierin is de lucht,

die van een

woest lichten-wolkengespeel is en die zich

beweegt ook boven een prachtig woest, diepgroen heuvelland

schap, waarin een enkele hut zeer pittoresk aandoet. — Naast dit

schilderij dient onmiddellijk„Het Meer vanCoucy" (cat. no. 1)

Het Meer van Coucy genoemd,