is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 6, 1914, no 339, 25-07-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 679 —

Cabaret.

Dans en Ijs in het Panopticum.

Het nieuwste dat Amsterdam te zien geeft, voor stadgenoot en vreemdeling, is een kunstmatige ijsbaan in het Panopticum-Cabaret. En deze ijsbaan, die alle eigenschappen heeft van natuurijs, met dit ééne verschil : dat het niet smelt, dient tegelijk als dansvloer voor een paar elegante dansers, heer en dame. Sierlijk

De Geschwister Jainczik den Apachendans dansend op het kunst-ijs in het Panopticum Cabaret.

en lenig, met fraaie figuren, dansen deze Polen op schaatsen : een figuurdans, een polka en een apachendans, met mooie rythmische bewegingen en fraai van lijn, — een lust om naar te zien ! En daar voelen zeer velen voor, want het is eiken avond stampvol in hetPanopticum en zeer gezellig. Zóó wordt het PanopticumTheater dan eindelijk de gelegenheid die te Amsterdam nog ontbrak, het familie-cabaret, waar de beau-monde elkaar 's avonds rendez-vous kan geven om aan gezellig gedekte tafeltjes lichte kunst, in de vorm van zang en dans, te genieten.

Maddy en Willy, de populairste en sierlijkste

dansers die wij, sedert Februari, begin van den tangocampagne, in het Panopticum-Theater hebben gehad, oogsten nu ook met hun ta-tao en hun fado verdienden bijval in.

De ta-tao wordt gedanst naar de regelen van l efort, den ontwerper; de fadoiseenPortugeesche dans van sierlijk karakter en met figuren, die nu en dan aan Spaansche volksdansen doen denken. Als karakteristieke uiting en als gracieuse lijn-kombinatie is ook de fado een dans dien men met genoegen ziet.

JAN BOELHUIS - Amsterdam

VIJZELSTRAAT 75

MODELLENZAAL

van haarden en kachels der

ULFTSCHE IJZERGIETERIJ

Firma BECKING & BONGERS

tïhe %/lmerican *Flowershop.

Levering van Artistiek Bloemwerk, Planten, Losse Bloemen, enz. enz.

E. M. DlESBER GEN. Corn. Schuytstraat 27. Telefoon Zuid 1966.

Cabaret Artistipe - Scheveningen

Directeur: MAX VAN GELDER — Telef. Sch. 119 BADSEIZOEN 1914

PROGRAMMA

VAN 16 TOT 31 JLXI - Aanvang 8.30 uur.

Mieze Hausmann, de beroemde Duitsche Chansonnière. Carmen Vildez, 1'Etoile Parisienne. Lona Nansen, die vielseitigste Künstlerin. Gesang — Vortrag — Musik u. s. w. Le Mime Farina, dans ses chansons mimées. Récitant

Eugène Manescau. Bonsoir Madame la Lune, de Paul Marinier et Emile Bessière. Haine d'Amour! de Henry de Fleurigny-musique de J. Sureau Bellet. Toutt: une Histoire, de Henry de Fleurigny-muslque de J. Sureau

Au claire de la lune, de Lulli.

La Glu ! de Jean Richepin. musique de Qeorges Fragerolles.

Olga Nordegg, Vortrags-Künstlerin. Coba Kinsbergen, Imitaties en Hollandsche Liedjes. Bartines, Deutsche Humoristin und Parodistin. Paul Foerster, Improvisator-Conférencier.

Internationale Chansonnier. Aan den vleugel: H. DAVIDS. Toegangsbewijzen : Loge f2.—, ie Rang f 1.50, 2e Rang f 1.—. Plaatsbespreking ook per Tel. 119 Schev. van 10 tot 4 uur.