is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 6, 1914, no 342, 15-08-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J'he Jlmerican *Flowershop.

Levering van Artistiek Bloemwerk, Planten, ■ Losse Bloemen, enz. enz.

E. M. DIESBERGEN.

Corn. Schuytstraai 27. Telefoon Zuid 1966.

F. EBERHARDT J*

DAMESKLEEDERMAKER - BONTWERKER WILLEMSPARK WEG 87, GALERIJ 39

a. TELEFOON 318 ZUID ❖

OPORTO BAR

❖ ECHT MÜNCHENER ❖ FRANZISKANER LEISTBRAU

illEülulSTHftflT 2«B • ROTTERDAM

LOUIS BOUWMEESTER THEATER

directeur: LOUIS BOUWMEESTER Jr.

Wagenstraat 79 DEN HAAG Telefoon H 5719

Fransch Blijspel Repertoire

Enorm Ijach-succes!

lederen avond ten 31/i uur:

LOU-LOU. -m

Meer dan 200 opvoeringen te Parijs.

Lou-Lou: Mevr. Louis Bouwmeester—Sandbergen ; Madme des Echauquettes: Marie v. Westerhoven; des Echauquettes: Hr. Oeorge Verenet; Brn: Louis Bouwmeester Jr.; Dupont: Chr. de la Mar ; enz. enz. enz.

Het Louis Bouwmeester-Theater werd gedurende de voorstellingen van het Haagsch Blijspel-Ensemble (8 maanden) door 95000 betalende personen bezocht. Prijzen der plaatsen (alles Inbegrepen) f 2.37,2.10,1.32,0.79,0.53. Plaatsbespreking vanaf Maandag 27 Juli. DINSDAG EN VRIJDAG NIET ROOKEN.

JAN BOELHUIS - Amsterdam

VIJZELSTRAAT 75

MODELLENZAAL

van haarden en kachels der

ULFTSCHE IJZERGIETERIJ

Firma BECKING & BONGERS

BIOSCOPE-THEATER

Reguliersbreestr. Dir. F. A. Nöggerath Telef. 8206

Van 14 tot 20 Augustus

DE CITADEL

Kinematografische bewerking in 3 afdeelingen van den beroemden roman „KROONSTAD" van Max Pemberton.

Verder de nieuwste AKTUEELE DRAMATISCH Een KOMISCHE PRACHTBEELDEN.

THEATER PANOPTICUM

Amstelstraat. Dir. Sol. j. Kinsbergen. Tel. 1254.

Zaterdag 8 Aug. en volgende avonden van 9 tot 12 uur:

Soirée-Mondaine-Cabaret.

GROOT ATTRACTIE-PROGRAMMA. VALESCO

de wereldberoemde danseres in haar klassieke dansen.

LOUIS GONTRAN

in zijn humoristische voordrachten.

Coba Kinsbergen en Theo Frenkel

in hun apachen-dansscène „Haar laatste dans" en hun moderne dans-potpourri. Wegens hun succes geprolongeerd:

5 ROMS GIRLS 5

Engelsch Zang- en Dans-ensemble. ALGEMEENE TOEGANGSPRIJS f 0.58 Gereserveerde plaatsen f 1.15,

met inbegrip van Sted. en Auteursbelasting. ZONDAG 2 UUR : GROOTE MATINÉE.

n. v. drukkerij v/h. henri berger, 's-bosch.