is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 6, 1914, no 345, 05-09-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Josef Vedral

Boheemse» Vioolbouwer, Molenstraat, Den Haag.

Italiaansche en Fransche snaren Reparatiën.

ÜL Bu. SOM

O. Z. Voorburgwal 175 naast Hol Ie kamp 4 Co.

KUNSTTANDEN EN GEBITTEN

- Informaties kosteloos Beslist goedkoope prijzen

Mad. Mumsen

Oranjeplein 58 \^ DEN HAAG "\

Verkooplokaal Nieuw Heerenlogement

Keizersgracht 129-131, Amsterdam. Oir. JAC. LEEFSON Jzn., Makelaar.

VEILING

op DINSDAG 8 SEPTEMBER 1914,

ten overstaan van den Notaris J. P. VAN WISSELINGH in hoofdzaak bevattende den

goed oocterliouclen Irafooedeï

behoorende tot de onbeheerde Nalatenschap van wijlen den WelEdI Heer P-SCHUSTER verkocht wordende ten verzoeke van den Curator den WelEd. Gestr. Heer Mr LEONARD VOS. Waarbij voorkomen:

Goud en Zilverwerken, Kristal, Porselein, Galanteriën, Pianinp, Pendules, Vazen, Kronen Tapijten, Gordijnen, Kleeren, Lijnwaden, Boeken, Nieuwe Koffers, Meubelen, Canapé's en Stoelen, Bedden en Ledikanten.

AMEUBLEMENTEN,

Brandkasten, Badkuipen, Koperwerk, Geschilderde Meubelen, Keukengereedschap, Kachels en Haarden.

AUTOMOBIEL (Darracque).

Voorts • door de Makelaars W. ME1JER1NK MEIJER en J. LEEFSON Jzn. een partij NIEUWE DAMESHOEDEN en FOURNITUREN, wegens faillissement

Allee te bezichtigen: Zaterdag 5, Zondag 6, en Maandag 7 September van 10 tot 4 uur. . . . . . _ ...

Catalogus ÏO Vt. ten »ate van ne» Algemeen ......^

REMBRANDT-THEATER. I

Zaterdag 5 Sept. en volgende avonaen, » uur .

'tWas in cie M.ei!

De nieuwste operette van Kollo en Bredschneider, voor Amsterdam bewerkt door Rido.

Sterk verlaagde prijzen.

M.-Loge f 1.40, Zijloge en Stalles f 1.15, Fauteuil en Parquet f 0.85, Parterre f 0.45, Balcon f 0.35, Galerij f 0.23. (Sted. belasting en auteursrecht inbegrepen.) Plaatsbespreking dagelijks van 11—6 uur.

Nu is het meer dan ooit zaak de Nederl. Industrie te steunen! Sigarettenfabriek „STELIO" geeft aan veel handen werk! Vraagt alom de „Stelio". Voor EIGEN gebruik en ZENDINGEN aan MILITAIREN !

LOUIS BOUWMEESTER THEATER

directeur: LOUIS BOUWMEESTER Jr.

Wagenstraat 79 DEN HAAG Telefoon H 5719

Fransch Blijspel Repertoire

Enorm kadi-succes!

lederen avond ten 8Y4 uur:

Prijzen der plaatsen (alles Inbegrepen) f 2.37,2.10,1.32,0.79,0 53.

DINSDAG EN VRIJDAG NIET ROOKEN.

Hoofddepdt EDÜARD HÜF, Zoutsteeg 9/11.

LPrijzen 1-4 Ct.

en *°°ih

Chemische Wasscherij

Hoofd-Fllïaal: ütrechtschestraat 43. Amsterdam.

Afhalen.

Telefoon 5064.

HEIJSTEE SMITS & Co.

REGULIERSDWARSSTRAAT

AMSTERDAM

Wand- en Vloertegels.