is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 6, 1914, no 346, 12-09-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPGERICHT 1847

AGENTESSEN GEVRAAGD

Dek Uw Tafel met mooi TAFELGOED

Schoonheid is een leren*behoefte en behoort bij beschaving

TAFELGOED naar Klassieke en Oostersche Kunst

GESTYLEERDE EN OUD-HOLLANDSCHE PATRONEN

FIRMA VAN DEN BRIEL EN VERSTER

Kon. Eindhovensche Fabriek Tan Damast, Linnen, en Linnen Huishoudgoed Monsterkamer: s'-Gravenhage, Balistraat 51. - Levering rechtstreeks aan particulieren

SCHILDERIJEN EK AQUARELLEN

UAlf MODERfiE MEESTERS

Kunstzaal van Delden, Rokin 126 t/o.Ned. Bank

Dagelijks van 10—4 uur.

TOEGANG VRIJ.

TABLEAUX

ANCIENS ET MODERNES

ANTIQUITES

WEEN & KLEPMAN

ROKIN 16

TELEPHONE Ne. 5893

AMSTERDAM

HOLLANDE

Merlandsche Kunsthandel

Th. VLAS

Rokin 68, Amsterdam

Moderne Schilderijen en Aquarellen - Gravuren Etsen - Encadrementen

M.ROEPERJZ.

Overhemden =

= naar Maat.

Tel. 4090. Halvemaansteeg Kr. II.

J KUNSTHANDEL FA. GEBR. GERBRANDS J

♦ — h. van lerven - eenig firmant — +

♦ Schilderyen, Aqarellen, Etsen, X

♦ - Gravures, Encadrementen -

♦ ♦

J Grooten Oord — ARNHEM — Int. Tel. 1345 J ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

.GERBRANOS' KUNSTHANDEL Pad Kerkhof 46 - TJtreoht

Alleenverkoop voor Utrecht van de onder Redactie van H. P. BREMMER staande

KLEURENLICHTDRUKREPRODUCTIES

(PROCÉDÉ W. SCHERJON)

N.V. KUNSTHANDEL TTQÏITTT? CTTDT?T?V helmstraat 2

JCrOXlJltXV O U iVIVJCy X scheveningen TENTOONSTELLING VAN SCHILDERIJEN van verschillende meesters.

Dagelijks geopend van 10-5 uur, des Zondags gesloten

N. V. KUNSTHANDEL

TYET T3T?i^TT?r,rrriT? ZUIDBLAAK 70a UEj rKU I ±LU 1 UK rotterdam Dlr. G. HILHORST Azn.

TENTOONSTELLING VAN SCHILDERIJEN DOOR G. MORGENSTJERNE MUNTHE.

VAN 17 AUGUSTUS TOT 15 SEPTEMBER. De tentoonstelling Is (ultgez. des Zondags) dag. geopend v. 10 tot 5 u.

^liBiiinanBiiBitaiiaiinMfliiBiiBitBuaiia^iiaEianaifïiiinBiiaiiBiiSEiaiiBiiBuiMSMSHBiiBHSM ■ i i ■: ui mMsiri t>i iininiiiaiiaMaiiBiiiiiBiiaiiaiiiiiaiisiiaficiiBiiBMaiiaiiaMiiiauiMBFiRiiairairaifBiiBniuaiiaiisfiKiiaiiine^

J. L. HASSOLDT Jr.

Sieraden en Gebruiksartikelen

van

Agaat, Onyx, Bergkristal, Malachiet, Tijgeroog, Nefriet enz. Amethyst, Topaas, Maansteen.

IVOORWERKEN SCHILDPAD EBBENHOUT PAARLMOERWAREN

REPARATIE-INRICHTINGEN

LEIDSCHESTRAAT 63 N. SPIEGELSTRAAT 17

!1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!I1II1IIIIIIIIIIIIIIII1IIBIIIIIIIIIIW