is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 6, 1914, no 348, 26-09-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Josef Vedral

Boheemsch Vioolbouwer, Molenstraat, Den Haarj.

Italiaansche en Fransche snaren Reparatiën.

JL L,. SOM

O. Z. Voorburgwal 175 naast Hollekamp & Co.

KUNSTTANDEN EN GEBITTEN

- Informaties kosteloos Beslist goedkoope prijzen

DANS INSTITUUT VOOIfl. MÖURICE POLAK

JAMES MEYER FILS.

Leeraar in het Dansen te Arnhem; Leeraar aan de Tooneelschool; Leeraar aan de school der Vereeniging ter beoefening der Vocale en Dramatische Kunst te Amsterdam, zal de lessen aan bovengenoemd Instituut MEDIO OCTOBER hervatten. Daarvoor zal hij eiken Woensdag en Donderdag, van 2-5Vs en van 7-9, eiken Vrijdag van 4y2-6 en van 7-8, te spreken zijn aan het DANS-INSTITUUT, 1079 PRINSENGRACHT, Telephoon 8700.

PALEIS VOOR VOLKSVLIJT

N.V. „HET TOONEEL". Dir. W. ROYAARDS

Vrijdag 2 October, 81/* ure

JANUS TULP

Blijspel in 4 bedrijven van Jüstus van MaURIK Jr. Regie: Jak Musch.

Janus Tulp Jan musch

Verminderde prijzen. Bureau 10—4 u. Zie de groote biljetten.

BIOSCOPE-THEATER

Repliersbreestr. Dir. F. A. Nöggerath Telef. 8206

Zaterdag 26 September en volgende dagen:

De Duimafdruk

Groot Detective-drama in 4 afdeelingen, bewerkt naar den beroemden roman van LEON SAZIE.

Verder de nieuwste beelden, o.a. actueele opnamen van

HET OORLOGSTERREIN

Naamlooze Vennootschap „HET CONCERTGEBOUW".

ZONDAG 27 SEPTEMBER 1914 — a1/, "ur

8e Abonnements-concert Serie A.

(No. 4 der Serie B 2).

Dirigent. WILLEM MENGELBERG.

Toegangsprijs f 4 —, verh. met gem. bel. en toeslag pensioenfonds.

DONDERDAG 1 OCTOBER 1914 - 8 uur

9e Abonnementsconcert Serie A.

(No. 5 der Serie B 2).

Dirigent: WILLEM MENGELBERG.

Toegangsprijs f 4.—, verh. met gem. bel. en toeslag pensioenfonds.

ZONDAG 27 SEPT. 1914 — 8 uur

VOLKS-CONCERT

Dirigent: EVERT CORNELIS.

Toegangsprijs f 0-25, verh. m. g. bel. en t- pensioen!.

Leelson's Darts litstiturt

INSCHRIJVING VOOR DE LESSEN

dagelijksch van 2—5 en 77,—97» uur

858 Prinsengracht bij den Amstel

^ederlandsche Sf

en

'°o,

Chemische Wasscherij

JL HOEVEL8

Hoofd-Filiaal: Utrechtscbestraat43, Amsterdam.

Afhalen. Telefoon 5064. Bezorgen.

HE1JSTEE SMITS & Co.

REGULIERSDWARSSTRAAT

AMSTERDAM

Wand- en Vloertegels.