is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (3e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTAAN DE MOLECULEN, ATOMEN EN ELECTRONEN?1

Het denkbeeld, dat de materie uit een oneindig groot aantal van kleinste deeltjes, atomen, bestaat, vormt reeds sedert langen tijd de basis voor de verklaring van alle eigenschappen der stof.

Van het standpunt der moderne wetenschap echter, dateert de atoom-theorie eerst van omstreeks 1805, van den tijd van Dalton, die in zijn werken door haar een verklaring gaf van het feit, dat de elementen zich met elkander in bepaalde verhoudingen verbinden. Het eenvoudige van deze verklaring leidde tot de snelle invoering der atoomtheorie, die in de praktijk veel nut en gemak opleverde. Langs een geheel verschillenden weg werd bij de ontwikkeling der wiskundige gastheorie door C1 ausius en Clerk Maxwell aangetoond, dat de eigenschappen der gassen gemakkelijk konden worden verklaard, als men aannam, dat deze uit een verzameling van altijd in beweging zijnde kleine deeltjes of moleculen bestaan, die voortdurend tegen elkaar en tegen de wanden van het vat, waarin zij zich bevinden, botsen. Tusschen die botsingen in, bewegen zich de moleculen langs rechte lijnen, en men nam aan, dat de afstanden tusschen

1) Naar een uittreksel uit eene voordracht van Prof. E. W. Eutherford in de British Association for the advancement of Science, in de ümschnu van 30 April en 7 Mei