is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (3e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JULES CLARETIE.

239

van Chatterton, die toen nagenoeg aan het eind van zijn leven was, antwoordde hem en stelde hem een samenkomst voor, waarheen zijn correspondent ten slotte toch niet durfde te gaan. Evenwel werd een gedicht aan het comité der Académie ter beoordeeling gezonden, maar aangezien het beneden zijn proza geoordeeld werd, bekroonde het comité in plaats daarvan Henri de Bornier's lyrisch gedicht op het doorgraven van de landengte van Suez! !

Zijn grooteren roem verkreeg Claretie eerst door zijn lezingen, toen hij nog pas vijf en twintig jaar was. Hij had twaalf maanden te voren een aan gen amen indruk gemaakt door tegen Lamartine's aanvallen den handschoen voor La Fontaine op te nemen. In Februari van 1865 hield hij in de zaal van de Rue Cadet een voordracht over Béranger. Daar het onderwerp een toespeling in zich sloot op het onder de Restauratie vervolgde Liberalisme, werd het door de Keizerlijke regeering gevaarlijk geacht en zijn vergunning tot het houden van lezingen ingetrokken. Den volgenden dag was hij een held.

Deze vermaardheid opende hem de kolommen van de Avenir National, en toen in 1866 de oorlog werd verklaard tusschen Oostenrijk en Savoye, werd hij als oorlogscorrespondent van dat blad naar Italië gezonden. Onder zijn metgezellen op die expeditie bevonden zich Charles Floquet, Louis Noir, Sully Prudhomme en Dumas Père.

Georges Lafenestre, de tegenwoordige curator van het Louvre, die ook van de partij was, was een uitstekende gids bij de vervolgens aan de musea gebrachte bezoeken ; en met den schrijver van Monte Christo en Les Trois Mousquefaires als boute en train, kan men zich hun geestdrift en genoegen voorstellen. Zijn tweede ervaring als oorlogscorrespondent had onder droeviger omstandigheden plaats. Gedurende den oorlog van 1 870 vergezelde hij het leger op zijn terugtocht van Sarrèguemines naar Puttelange; trok te voet naar Metz, op gevaar af van gevangen genomen en als spion doodgeschoten te worden; keerde naar Parijs terug en vertrok opnieuw; bereikte Sedan door België en was tegenwoordig bij de ongelukkige nederlaag zijner landgenooten ; waarna hij met Antonin Proust naar Brussel ging. Daar